Szef MFW ostrzega, że ​​globalna gospodarka jest nastawiona na najsłabszy wzrost krótkoterminowy od 1990 r

Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva powiedziała w czwartek przed spotkaniami MFW/Banku Światowego w przyszłym tygodniu, że światowy wzrost wzrośnie w tym roku o mniej niż 3%.

„Przy rosnących napięciach geopolitycznych i jeszcze wyższej inflacji silne ożywienie pozostaje nieuchwytne” – powiedziała Georgieva. powiedział W przemówieniu w Waszyngtonie.

MFW prognozuje globalny wzrost na poziomie 3% w ciągu najbliższych pięciu lat – najniższa średniookresowa prognoza wzrostu od 1990 r. i poniżej średniej 3,8% z ostatnich dwóch dekad.

MFW opublikuje więcej szczegółów na temat swoich perspektyw wzrostu, gdy w przyszłym tygodniu opublikuje najnowszą światową prognozę gospodarczą. Perspektywy wzrostu poniżej 3% w tym roku byłyby zgodne ze styczniowymi szacunkami na poziomie 2,9% – o 0,2% wyższymi niż prognozowano w październiku.

Według Georgievy 2023, gospodarki wschodzące są jasnym punktem – oczekuje się, że Indie i Chiny będą odpowiadać za połowę światowego wzrostu. MFW przewiduje spowolnienie gospodarcze w USA i Europie, gdzie wyższe stopy procentowe będą nadążały za popytem. Przewiduje się, że 90% gospodarek rozwiniętych odnotuje w tym roku spadek tempa wzrostu, powiedziała Georgieva.

Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgieva bierze udział w konferencji prasowej po spotkaniu w Kancelarii Federalnej w Berlinie, Niemcy, 29 listopada 2022 r. REUTERS/Michele Tantussi

Dyrektor zarządzający zastanawiał się nad sterowaniem inflacją w obliczu globalnych kłopotów bankowych po upadku banku UBS z Doliny Krzemowej i upadku Credit Suisse, co doprowadziło do pospiesznie zorganizowanego przejęcia przez UBS. Tak długo, jak presja fiskalna zostanie powstrzymana, banki centralne będą musiały „trzymać się kursu”, co wskazuje na dalsze podwyżki stóp procentowych w celu obniżenia inflacji, powiedziała Georgieva.

Ale jednocześnie banki centralne muszą „zaradzić zagrożeniom dla stabilności finansowej poprzez zapewnienie odpowiedniej płynności. Ważne jest uważne monitorowanie ryzyka w bankach i niebankowych instytucjach finansowych oraz słabości w sektorach takich jak nieruchomości komercyjne”.

Dodał: „Istnieją obawy dotyczące potencjalnych luk w zabezpieczeniach nie tylko w bankach, ale także w instytucjach niebędących bankami – teraz nie czas na samozadowolenie”.

Georgieva powiedziała, że ​​upadki banków przy wysokich stopach procentowych i niskiej płynności ujawniły błędy w zarządzaniu ryzykiem i braki nadzorcze w niektórych bankach.

Georgieva wezwała do współpracy międzynarodowej w celu pobudzenia światowego handlu, powołując się na badania MFW, z których wynika, że ​​koszt długoterminowej fragmentacji handlu może sięgać nawet 7% światowego PKB – co odpowiada łącznej rocznej produkcji Niemiec i Japonii.

„Jeśli uwzględni się odłączenie technologiczne, niektóre kraje mogą odnotować straty sięgające nawet 12% PKB” – powiedział. „Rozdrobnienie przepływów kapitału, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych, będzie kolejnym ciosem dla perspektyw globalnego wzrostu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *