Szef MFW twierdzi, że sztuczna inteligencja może zakłócić prawie 40% światowego zatrudnienia przed Davos

Johannesa B. Christo/Reuters

Uczestnik spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego stoi obok logo MFW na Bali w Indonezji w 2018 r.


Hongkong
CNN

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) rozwój sztucznej inteligencji (AI) może mieć wpływ na prawie 40% miejsc pracy na całym świecie, co może pogłębić nierówności.

W sobotę BlogaSzefowa MFW Kristalina Georgiewa wezwała rządy do ustanowienia sieci zabezpieczeń społecznych i zapewnienia programów przekwalifikowania, aby przeciwdziałać wpływowi sztucznej inteligencji.

„W większości przypadków sztuczna inteligencja pogorszy ogólną nierówność, co jest niepokojącą tendencją, którą decydenci muszą się zająć w przyszłości, aby uniknąć dalszego podsycania napięć społecznych” – napisał przed Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos w Szwajcarii. jest ustawiony jako Wysoko na porządku dziennym.

W miarę jak coraz większa liczba pracowników i przedsiębiorstw dostosowuje sztuczną inteligencję, oczekuje się, że będzie ona zarówno pomagać, jak i szkodzić pracownikom, zauważyła Georgieva.

Powtarzając wcześniejsze ostrzeżenia innych ekspertów, Georgieva stwierdziła, że ​​skutki będą bardziej odczuwalne w gospodarkach rozwiniętych niż na rynkach wschodzących, ponieważ pracownicy umysłowi są bardziej zagrożeni niż pracownicy fizyczni.

Na przykład w najbardziej rozwiniętych gospodarkach sztuczna inteligencja może mieć wpływ na 60% miejsc pracy. Według niego około połowa z nich mogłaby odnieść korzyści ze sposobu, w jaki sztuczna inteligencja promuje większą produktywność.

„Z drugiej strony aplikacje AI mogłyby wykonywać kluczowe zadania wykonywane obecnie przez ludzi, co mogłoby zmniejszyć popyt na pracę, prowadząc do niższych płac i ograniczenia zatrudnienia” – napisała Georgieva, cytując analizę MFW.

„W skrajnych przypadkach niektóre z tych stanowisk mogą zniknąć”.

Oczekuje się, że na rynkach wschodzących i w krajach o niskich dochodach sztuczna inteligencja będzie miała wpływ odpowiednio na 40% i 26% miejsc pracy. Rynki wschodzące odnoszą się do miejsc o stałym wzroście gospodarczym, takich jak Indie i Brazylia, a jednocześnie do krajów o niskich dochodach Jak cytowano Gospodarki rozwijające się, w których dochód na mieszkańca mieści się w określonym przedziale, np. Burundi i Sierra Leone.

„W wielu z tych krajów brakuje infrastruktury lub wykwalifikowanej siły roboczej, aby wykorzystać zalety sztucznej inteligencji, co zwiększa ryzyko, że technologia ta z czasem pogorszy nierówności” – zauważyła Georgieva.

Ostrzegł, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może zwiększyć ryzyko niepokojów społecznych, zwłaszcza że młodsi, mniej doświadczeni pracownicy korzystają z technologii, aby zwiększyć swoją produktywność, podczas gdy starsi pracownicy w dalszym ciągu borykają się z trudnościami.

Sztuczna inteligencja to: Gorący temat ChatGPT szturmem podbiło świat w zeszłym roku na WEF w Davos. Chatboty zasilane generatywną sztuczną inteligencją wywołały dyskusje o tym, jak ludzie na całym świecie mogą zmienić sposób, w jaki pracują, dzięki umiejętności pisania świadomych, esejów, przemówień, wierszy i nie tylko.

Od tego czasu ulepszenia technologii poszerzyły zastosowanie chatbotów i systemów AI, czyniąc je głównym nurtem i stymulując ogromne inwestycje.

Niektóre firmy technologiczne już tam są wskazał bezpośrednio Sztuczna inteligencja jest jednym z powodów, dla których ponownie zastanawiają się nad poziomem zatrudnienia.

Od marca 2023 r., mimo że miejsca pracy mogą się zmieniać, powszechne przyjęcie sztucznej inteligencji ostatecznie zwiększy wydajność pracy i światowy PKB o 7% rocznie w okresie 10 lat. Ocena Według ekonomistów Goldman Sachs.

Georgieva w swoim poście na blogu wspomniała o możliwościach zwiększenia produkcji i dochodów na całym świecie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

„Sztuczna inteligencja przekształci światową gospodarkę” – napisał. „Upewnijmy się, że przyniesie to korzyści ludzkości”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *