Artykuł 23: Hongkong uchwalił drugą ustawę o bezpieczeństwie narodowym


Hongkong
CNN

Hongkongu We wtorek Sejm jednomyślnie przyjął nowe uprawnienia Krytycy i analitycy ostrzegali, że centrum finansowe będzie ściślej dostosowywać swoje przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego do przepisów stosowanych w Chinach kontynentalnych i pogłębia trwające tłumienie sprzeciwu.

jest długi Ustawa o bezpieczeństwie narodowym – której pierwszy projekt liczył 212 stron – została przerzucona przez pozbawioną opozycji legislaturę miasta z niezwykłą pilnością na wniosek burmistrza miasta Johna Lee i trwającą 11 dni debata.

Wchodząca w życie w sobotę ustawa wprowadza 39 nowych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, oprócz już potężnej ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która została bezpośrednio narzucona przez Pekin w 2020 r. Hongkongowi.

Prawo to zmusiło już władze Hongkongu do uwięzienia dziesiątek przeciwników politycznych, rozprawienia się z grupami społeczeństwa obywatelskiego i jawnymi mediami, a także przekształciło niegdyś swobodne miasto w miasto, w którym patriotyzm jest priorytetem.

Nowa ustawa o bezpieczeństwie narodowym, znana lokalnie jako artykuł 23, obejmuje nowe przestępstwa, w tym zdradę stanu, szpiegostwo, obcą ingerencję i bezprawne posługiwanie się tajemnicą państwową, przy czym najpoważniejsze przestępstwa zagrożone są karą dożywocia.

Dyrektor naczelny Hongkongu Lee określił to jako historyczny moment dla Hongkongu.

Chen Yongnuo/China News Service/VCG/Getty Images

Ustawodawcy biorą udział w posiedzeniu w sprawie art. 23 ustawy zasadniczej w Radzie Legislacyjnej, 19 marca 2024 r. w Hongkongu, Chiny.

Odnosząc się do kierownictwa Komunistycznej Partii Chin w Pekinie, powiedział: „Wypełniliśmy historyczne zadanie, spełniliśmy wiarę narodu i nie obaliliśmy rządu centralnego.

Przywódcy Chin i Hongkongu twierdzą, że potrzebne są nowe przepisy, aby „załatać pęknięcia” w ramach wysiłków na rzecz „przywrócenia stabilności” po masowych protestach w 2019 r. Twierdzą, że ich prawo jest podobne do innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego na całym świecie.

Krytycy twierdzą, że to, co Komunistyczna Partia Chin uważa za przestępstwa związane z bezpieczeństwem narodowym, jest zbyt szerokie i szerokie oraz że krytyka polityczna, sprzeciw, a nawet działalność biznesowa nie są karane gdzie indziej.

Nowe prawo wchodzi w życie w związku z rozpoczęciem w tym roku przez rząd Hongkongu głośnej kampanii mającej na celu ożywienie wiarygodności biznesowej miasta po represjach politycznych – połączonych z prawie trzyletnimi rygorystycznymi ograniczeniami związanymi z koronawirusem – wywołanymi. Exodus lokalnych i międzynarodowych talentów.

Prawnicy i przedstawiciele biznesu powiedzieli CNN, że szerokie definicje i surowe kary zawarte w nowym prawie mogą prowadzić do dalszych represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i zagrozić niegdyś sprawnej wymianie informacji między przedsiębiorstwami, w tym z ich osławionym sektorem finansowym.

„Kontynuując rygorystyczne prawo dotyczące bezpieczeństwa, władze Hongkongu pragną jeszcze bardziej zaostrzyć kontrolę informacji w mieście” – powiedział Eric Lai, pracownik naukowy w Centrum Prawa Azjatyckiego w Georgetown i ekspert ds. systemu prawnego Hongkongu.

Lai spodziewa się, że „efekt mrożący” pogłębi się w całym społeczeństwie.

„Społeczność biznesowa będzie szczególnie narażona na nowe przestępstwa związane z «tajemnicą państwową» i «szpiegiem»” – dodał Lai.

Nowe prawo zakazało „nielegalnego zdobywania”, „posiadania” i „ujawniania tajemnic rządowych”, a także przestępstwa „szpiegostwa”. W najpoważniejszych przypadkach sprawcom grozi kara do 20 lat więzienia.

Obserwatorzy twierdzą, że brzmienie ustawy szeroko interpretuje to, co stanowi tajemnicę państwową.

Definicja rozciąga się od tajemnicy „budowy bezpieczeństwa narodowego” i „działalności dyplomatycznej lub zagranicznej” Chin i „głównych decyzji politycznych w sprawach politycznych” oraz „rozwoju gospodarczego lub społecznego” Pekinu i Hongkongu.

Hung Ho-fung, profesor socjologii na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, powiedział, że chociaż sprawy społeczne i gospodarcze są uważane za tajemnice państwowe, „to znaczy, że obejmują wszystko”.

„Dzięki tym drakońskim i źle zdefiniowanym klauzulom nawet apolityczni biznesmeni mogą wpaść w kłopoty i narazić się na ryzyko nalotu na ich biura, a w wielu przypadkach zatrzymania, aresztowania lub zakazu opuszczania Chin kontynentalnych” – powiedział. .

„To z pewnością zwiększy sceptycyzm, niepokój i niepewność zagranicznych przedsiębiorstw w Hongkongu”.

Departament Stanu USA stwierdził, że nowe prawo „może przyspieszyć zamknięcie niegdyś otwartego społeczeństwa Hongkongu” i przeanalizował, jakie będzie potencjalne ryzyko dla obywateli USA i „innych interesów USA”.

„Jesteśmy zaniepokojeni tym, co interpretujemy jako niejasno zdefiniowane przepisy zawarte w art. 23 ustawy i tą manipulacją” – powiedział na konferencji prasowej zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel.

Patel wskazał na kilka problemów związanych z prawem, w tym „przyspieszenie przez demokratycznie wybrany organ ustawodawczy po skróconym okresie na uwagi publiczne” oraz „słabo zdefiniowane i niewiarygodnie niejasne” sformułowania.

UE wyraziła zaniepokojenie wpływem tej ustawy na „prawa i wolności mieszkańców Hongkongu”.

„Szczegółowe zapisy projektu ustawy i szerokie definicje, szczególnie w odniesieniu do zagranicznej ingerencji i tajemnic państwowych, wydają się budzić szczególne obawy” – stwierdzono w oświadczeniu. „Poważnie niepokojąca jest także znaczna liczba kar przewidzianych w ustawie, jej eksterytorialny zakres i – przynajmniej – możliwość stosowania z mocą wsteczną”.

Brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron powiedział, że przyjęcie nowej ustawy „przeprowadzono w pośpiechu przez proces legislacyjny” i będzie miało daleko idące konsekwencje dla praworządności, praw i wolności w Hongkongu.

W odpowiedzi we wtorek ambasada Chin w Londynie nazwała uwagi Camerona „poważnym wypaczeniem faktów” i broniła procesu legislacyjnego jako „rygorystycznego i pragmatycznego”.

„(Ustawa) przyczyni się do stworzenia bardziej stabilnego i przejrzystego otoczenia biznesowego w Hongkongu, chroniąc długoterminową stabilność i dobrobyt miasta” – stwierdzono w oświadczeniu.

W Chinach kontynentalnych przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego często wciągają lokalne i zagraniczne przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste dochodzenia.

Chińscy urzędnicy bezpieczeństwa państwa dokonali nalotu na kilka biur międzynarodowej firmy konsultingowej Capwizja W zeszłym roku było to częścią szerzej zakrojonych ataków na sektor doradczy, gdy Pekin zaostrzył kontrolę nad tym, co uważa za wrażliwe informacje związane z bezpieczeństwem narodowym.

Prawo określa zaangażowanie „sił zewnętrznych” – eufemizm określający zagraniczne rządy i organizacje – jako czynnik obciążający uzasadniający surowszą karę.

Dyrektor Amnesty International ds. Chin Sarah Brooks Poprawka stwierdziła „Zadałem kolejny miażdżący cios prawom człowieka w mieście”.

„Urzędnicy uchwalili to prawo w mgnieniu oka, a publiczne oburzenie zniszczyło wszelką nadzieję, że uda im się przeciwstawić jego najbardziej niszczycielskim elementom” – stwierdził Brooks w oświadczeniu. „To druzgocący moment dla mieszkańców Hongkongu”.

Johannes Haag, szef Niemieckiej Izby Handlowej w Hongkongu, powiedział, że chociaż wiele niemieckich przedsiębiorstw jest związanych z Hongkongiem, Hongkong chce zachować swój wyjątkowy status, który obejmuje wolny kapitał i system sądów prawa zwyczajowego.

„[The law] „Trochę trudno jest przekonać naszych niemieckich partnerów, że to Hongkong i różni się od Chin kontynentalnych” – powiedział.

Była prodemokratyczna parlamentarzystka Emily Lau również martwi się, że to, co uczyniło Hongkong wyjątkowym, szybko zanika.

„Chcemy, żeby Hongkong prosperował, jesteśmy częścią Chin. Nigdy temu nie zaprzeczałem” – powiedział CNN.

„Ale różnimy się od reszty Chin. Ale różnica maleje, co jest bardzo smutne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *