Dowody na to, że odporność krzyżowa na powszechne ludzkie koronawirusy wpływa na odpowiedź na SARS-CoV-2

Najnowsze badanie opublikowane w czasopiśmie AntybiotykiNaukowcy z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych badali reakcje immunologiczne i reaktywność krzyżową immunoglobulin G (IgG) u osób zakażonych koronawirusem zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (MERS-CoV) i koronawirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2).

Źródło obrazu: NIAID

Ludzkie wirusy CoV (HCoV) to wirusy kwasu rybonukleinowego (RNA). Korona wirus Rodzina, która może powodować choroby grypopodobne, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i zaostrzenie podstawowej choroby płuc. SARS-CoV-2, nowy beta CoV, który powoduje chorobę koronawirusową 2019 (COVID-19), po raz pierwszy zidentyfikowany w Wuhan w Chinach, do tej pory spowodował ponad 757 milionów przypadków i 6,85 miliona zgonów na całym świecie.

Inną zakaźną chorobę układu oddechowego, MERS, po raz pierwszy odnotowano na Bliskim Wschodzie w 2012 roku. Do tej pory na całym świecie zgłoszono około 2600 przypadków MERS-CoV. MERS-CoV krąży w regionie i powoduje powtarzające się epidemie społeczności. Podczas pandemii Covid-19 pojawiło się kilka wariantów SARS-CoV-2. Na wpływ tych szczepów na odporność przeciwko wirusowi może mieć wpływ wcześniejsza ekspozycja na powiązane CoV, takie jak MERS-CoV, SARS-CoV i sezonowe CoV.

SARS-CoV, SARS-CoV-2 i MERS-CoV mają wspólną znaczącą homologię sekwencji i potencjalne epitopy wykraczające poza wywoływanie adaptacyjnych odpowiedzi immunologicznych. Ponadto zaobserwowano wysoki poziom reaktywności krzyżowej między epitopami komórek B i T a przeciwciałami przeciwko białkom strukturalnym wirusów podobnych do SARS i SARS-CoV-2. Niemniej jednak istnieją ograniczone dowody na reaktywność krzyżową między MERS-CoV i SARS-CoV-2.

Badania i ustalenia

W niniejszym badaniu oceniano humoralne odpowiedzi immunologiczne przeciwko SARS-CoV-2 i MERS-CoV u osób z Arabii Saudyjskiej. Kwalifikujący się uczestnicy mieli co najmniej 18 lat i zostali zrekrutowani do czterech grup — MERS-CoV/SARS-CoV-2 kontrole, które nie były wcześniej zakażone (C-Gp), osoby zakażone SARS-CoV-2 (SV-Gp), MERS Osoby zakażone -CoV (MV-Gp) oraz osoby zakażone MERS-CoV i SARS-CoV-2 (SV-MV-Gp).

Uczestnicy bez testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) oraz ci ze znaną chorobą immunologiczną, nowotworem złośliwym lub terapią immunosupresyjną zostali wykluczeni. Pobrano próbki surowicy i zbadano je pod kątem przeciwciał przeciwko MERS-CoV i SARS-CoV-2 za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA). Konkretnie, w surowicy zmierzono przeciwciała IgG przeciwko antygenowi MERS-CoV S1 i domenie wiążącej receptor (RBD) z SARS-CoV-1.

Zrekrutowano trzydziestu czterech uczestników, w tym 12 kobiet w średnim wieku 40,3 lat. Trzynastu uczestników było kontrolami; Osiem miało infekcję SARS-CoV-2, pięć miało historię infekcji obydwoma wirusami, a ośmiu miało infekcję MERS-CoV. Większość uczestników (97%) otrzymała co najmniej dwie dawki szczepionki COVID-19.

Wszyscy uczestnicy SV-MV-Gp i SV-Gp zostali dwukrotnie zaszczepieni, a trzech otrzymało dawkę przypominającą. Kontrole i osoby z samą infekcją SARS-CoV-2 nie wykazywały reaktywności wobec antygenu MERS-CoV S1, podczas gdy trzech uczestników MV-Gp i dwóch SV-MV-Gp wykazało reaktywność. Wśród uczestników SV-MV-Gp 40% miało dodatnią graniczną reaktywność IgG przeciwko MERS-CoV w porównaniu z 37,5% pacjentów MV-Gp. Poziomy IgG między osobnikami MV-Gp i SV-MV-Gp były statystycznie skorelowane.

Wniosek

Podsumowując, badanie wykazało, że osoby z historią infekcji SARS-CoV-2 i MERS-CoV wykazywały znacznie wyższy poziom IgG przeciwko MERS-CoV niż osoby zakażone MERS-CoV. Odkrycia sugerują, że reaktywność krzyżowa powszechnych HCoV może kształtować odporność na SARS-CoV-2. Warto zauważyć, że wielkość próby była niewielka, co uzasadnia przyszłe wieloośrodkowe badania na dużą skalę.

Scenariusz

Tarun Sai Lomde

Tarun jest pisarką mieszkającą w Hyderabad w Indiach. Posiada tytuł magistra biotechnologii uzyskany na Uniwersytecie w Hyderabadzie i interesuje się badaniami naukowymi. Interesuje się czytaniem artykułów naukowych i recenzji literatury oraz ma zamiłowanie do pisania.

Cytaty

Aby zacytować ten artykuł w swoim eseju, referacie lub raporcie, użyj jednego z następujących formatów:

 • Co

  Sai Lomde, Tarun. (2023, 28 lutego). Dowody na to, że reaktywność krzyżowa powszechnych ludzkich koronawirusów może wpływać na odpowiedź na SARS-CoV-2. Aktualności-Medycyna. Pobrano 28 lutego 2023 r. z https://www.news-medical.net/news/20230228/Evidence-that-cross-reactive-immunity-from-common-human-coronaviruses-can-influence-response-to-SARS -CoV-2.aspx.

 • MLA

  Sai Lomde, Tarun. „Dowody na to, że odporność krzyżowa pospolitych ludzkich koronawirusów może wpływać na odpowiedź na SARS-CoV-2”. Aktualności-Medycyna. 28 lutego 2023 r. .

 • Chicago

  Sai Lomde, Tarun. „Dowody na to, że odporność krzyżowa pospolitych ludzkich koronawirusów może wpływać na odpowiedź na SARS-CoV-2”. Aktualności-Medycyna. https://www.news-medical.net/news/20230228/Evidence-that-cross-reactive-immunity-from-common-human-coronaviruses-can-influence-response-to-SARS-CoV-2.aspx. (Dostęp 28 lutego 2023 r.).

 • Harvard

  Sai Lomde, Tarun. 2023. Dowody na to, że odporność krzyżowa na powszechne ludzkie koronawirusy wpływa na odpowiedź na SARS-CoV-2. News-Medical, dostęp 28 lutego 2023 r., https://www.news-medical.net/news/20230228/Evidence-that-cross-reactive-immunity-from-common-human-coronaviruses-can-influence-response-to -SARS-CoV-2.aspx.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *