Inflacja w strefie euro utrzymała się na stałym poziomie 5,3%.

Ceny towarów i usług konsumenckich w strefie euro wzrosły w sierpniu o 5,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, utrzymując się w tym samym tempie co w poprzednim miesiącu i przekraczając oczekiwania ekonomistów dotyczące spowolnienia. Wstępna ocena Przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej.

Chociaż inflacja znacznie spadła z najwyższego poziomu 10 procent w październiku, istnieją oznaki utrzymywania się pewnej presji inflacyjnej. Inflacja żywności ponownie miała największy wpływ na stopę referencyjną, a średnia dla 20 krajów posługujących się walutą euro wzrosła o 9,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Inflacja również zapewniła pewien impuls do wzrostu dzięki wydatkom na energię, które w sierpniu wzrosły o 3,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen żywności i energii i jest wykorzystywana jako miara krajowej presji cenowej, spadła do 5,3 procent z 5,5 procent w lipcu.

W niektórych głównych gospodarkach Europy inflacja żywności spada wraz ze wzrostem cen energii. Roczna stopa inflacji wzrosła w tym miesiącu do 5,7 procent we Francji i 2,4 procent w Hiszpanii.

W Hiszpanii inflacja spadła w czerwcu poniżej celu Europejskiego Banku Centralnego wynoszącego 2 procent, ale od tego czasu ponownie wzrosła powyżej tego celu.

Inflacja w Niemczech, największej gospodarce Europy, wyniosła w sierpniu 6,4 procent, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem ze względu na wzrost kosztów energii i paliw silnikowych dla gospodarstw domowych.

Przyspieszenie inflacji w niektórych największych gospodarkach regionu następuje na dwa tygodnie przed kolejnym posiedzeniem politycznym Europejskiego Banku Centralnego. Podczas gdy analitycy przeglądają dane, pojawia się pytanie, czy raporty są na tyle niepokojące, aby zmusić decydentów do ponownej podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu w połowie września. Bank centralny podniósł stopy dziewięć razy z rzędu, o 4,25 punktu procentowego w ciągu około roku, i istnieje coraz więcej dowodów na to, że wyższe stopy ograniczają gospodarkę, szczególnie poprzez spadek akcji kredytowej.

W zeszłym miesiącu prezes banku centralnego Christine Lagarde powiedziała, że ​​ona i jej koledzy mają „otwarty umysł” co do wrześniowej decyzji i kolejnych spotkań. Decydenci starają się znaleźć równowagę pomiędzy podnoszeniem stóp procentowych na tyle wysokie, aby zapobiec hiperinflacji i nie powodowanie niepotrzebnych problemów gospodarczych.

„Możemy wędrować i biegać” – powiedziała pani Lagarde. „To, co zostanie postanowione we wrześniu, nie jest pewne; Może się to różnić w zależności od spotkania.”

Isabelle Schnabel, członkini komitetu wykonawczego banku, powiedziała przed publikacją danych dla strefy euro w czwartek, że „podstawowa presja cenowa pozostaje niezmiennie wysoka, a czynniki krajowe są obecnie głównymi czynnikami wpływającymi na inflację w strefie euro”. Oznacza to, że potrzebne jest „wystarczająco restrykcyjne” stanowisko polityczne, aby „w odpowiednim czasie” przywrócić inflację do docelowej wartości Banku wynoszącej 2%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *