Izbie nie udało się odrzucić weta Bidena w sprawie rezolucji o uchyleniu przepisu dotyczącego impeachmentu

(CNN) Izba Reprezentantów w czwartek odrzuciła weto prezydenta Joe Bidena w sprawie środka mającego na celu unieważnienie kontrowersyjnej zasady inwestowania w zwycięstwo Białego Domu.

Biden wydał pierwsze weto swojej prezydentury Poniedziałkowa rezolucja zmienia zasadę inwestycji emerytalnych, która pozwoliłaby zarządzającym funduszami emerytalnymi uwzględniać wpływ zmian klimatu i innych czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem przy dokonywaniu inwestycji.

Odrzucenie weta wymagałoby większości dwóch trzecich głosów w obu izbach Kongresu – wysoki próg do spełnienia. Ostateczne głosowanie w sprawie próby obalenia weta wyniosło 219 do 200.

Republikańscy prawodawcy prowadzili wysiłki na rzecz obalenia zasady inwestowania, argumentując, że narzuca ona Amerykanom liberalny program i szkodzi dochodom emerytów. Demokraci twierdzą, że nie chodzi o ideologię polityczną, nie jest to mandat, ale o pomoc inwestorom.

Uchwała uchylająca Zarządzenie Departamentu Pracy, Przeszedł przez obie izby Kongresu Joe Mnuchin z Zachodniej Wirginii i Jon Tester z Montany głosowali razem z Demokratami w Senacie.

Biden argumentował, że wspierany przez Republikanów ruch w celu zmiany reguły zagroziłby oszczędnościom emerytalnym.

„Ta ustawa naraziłaby twoje oszczędności emerytalne na ryzyko, czyniąc nielegalnym uwzględnianie czynników ryzyka, których Republikanie z MAGA House nie chcą” – napisał Biden na Twitterze.

Weto Bidena odzwierciedla rzeczywistość zmienionego porządku politycznego w Waszyngtonie, gdzie Republikanie kontrolują teraz Izbę po odzyskaniu Izby od Demokratów w wyborach śródokresowych w 2022 roku.

Wcześniej Demokraci kontrolowali zarówno Izbę Reprezentantów, jak i Senat. Teraz większość w Senacie ma tylko partia prezydenta.

Większość ustaw uchwalonych przez obecną Izbę kontrolowaną przez GOP nie może przejść przez Senat kontrolowany przez Demokratów. Ale uchwała o uchyleniu zasady inwestowania wymagałaby zwykłej większości w Senacie. Republikańscy prawodawcy złożyli wniosek zgodnie z Ustawą o przeglądzie Kongresu, która umożliwia Kongresowi wycofanie przepisów z władzy wykonawczej bez konieczności przekroczenia progu 60 głosów w Senacie wymaganego dla większości aktów prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *