Koronacja Xi Jinpinga rozpoczyna się w 2022 roku, kiedy rozpoczyna się Zjazd Narodowy Partii Komunistycznej.


Hongkong
CNN

chiński Prezydent Xi Jinping W niedzielę przysiągł, że poprowadzi Chiny przez trudne wyzwania w kierunku odrodzenia narodowego, realizując nacjonalistyczną wizję, która jest na kursie kolizyjnym z Zachodem.

Mówi otwarcie XX Zjazd PartiiPodkreślając rosnącą siłę Chin i rosnące wpływy w pierwszej dekadzie swojej władzy, Xi jest gotowy zapewnić sobie łamiącą normy trzecią kadencję w optymistycznym tonie.

Ale wielokrotnie podkreślał zagrożenia i wyzwania stojące przed tym krajem.

Opisując ostatnie pięć lat jako „bardzo niezwykłe i niezwykłe”, Xi powiedział, że partia zmierzyła się z Chinami w „trudnej i skomplikowanej sytuacji międzynarodowej” i „ogromne zagrożenia i wyzwania pojawiały się jedno po drugim”.

Dodał, że pierwszymi wyzwaniami wymienionymi przez Xi były pandemia Covid-19, Hongkong i Tajwan – wszystkie z nich pokonały Chiny.

Chiński rząd „chronił życie i zdrowie ludzi tak bardzo, jak to możliwe” przed Covidem, przekształcił Hongkong z „chaosu do rządzenia” i przeprowadził „masowe protesty” przeciwko „siłom niepodległościowym” na wyspie Tajwan, która jest samodzielną demokracją Pekin twierdzi, że jest jego własnym terytorium, mimo że nigdy go nie kontroluje.

Wen-Di Chung, politolog z Programu Studiów na Tajwanie przy australijskim Uniwersytecie Narodowym, powiedział, że decyzja Xi o zaznaczeniu kwestii Tajwanu na początku swojego przemówienia była odejściem od poprzedniego precedensu i „sugeruje pilną potrzebę postępu w sprawie Tajwanu. ”

Kiedy Xi w dalszej części przemówienia ponownie mówił o Tajwanie, otrzymał głośny i długotrwały aplauz od 2300 wybranych przedstawicieli.

Powiedział, że Chiny będą „dążyć do pokojowego zjednoczenia” – ale potem wydał surowe ostrzeżenie, mówiąc: „nigdy nie zrezygnujemy z użycia siły i zastrzegamy sobie możliwość podjęcia wszelkich niezbędnych środków”.

„Koła historii toczą się w kierunku zjednoczenia Chin i odmłodzenia narodu chińskiego. Nasz kraj musi zostać całkowicie zreintegrowany” – powiedział GG.

Xi podkreślił „szybkie zmiany w sytuacji międzynarodowej”, które osłabiły stosunki między Chinami a Zachodem. Milczące poparcie Pekinu dla Moskwy po inwazji Rosji na Ukrainę jeszcze bardziej podsyciło rozłam.

Powiedział, że Chiny „zajęły jasne stanowisko przeciwko hegemonii i polityce siły” i „nigdy nie zachwiały się” przeciwko unilateralizmowi i „zastraszaniu” – ruch, który Pekin najwyraźniej postrzega jako porządek świata kierowany przez USA. rozpuszczony.

Wytyczając szerokie kierunki na następne pięć lat, Xi powiedział, że Chiny skoncentrują się na „wysokiej jakości edukacji” i innowacjach, aby „ożywić wzrost” w dotkniętej kryzysem gospodarce. Chiny „przyspieszą wysiłki na rzecz osiągnięcia większej samodzielności w nauce i technologii”, powiedział, komentując kilka miesięcy po tym, jak rozprawił się z krajowym sektorem prywatnym i głównymi firmami technologicznymi.

Zobowiązał się do przyspieszenia wysiłków na rzecz przekształcenia Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA) w „armię światowej klasy” i poprawy zdolności PLA do obrony suwerenności narodowej i budowania strategicznego odstraszania. Wezwał PLA do wzmocnienia szkolenia i poprawy „zdolności do wygrywania”.

Przemówienie Xi było splecione z chińskim słowem oznaczającym „bezpieczeństwo” — które zostało wspomniane około 50 razy. Nazwał bezpieczeństwo narodowe „podstawą odrodzenia narodu chińskiego” i wezwał do zwiększenia militarnego, gospodarczego i „wszystkich aspektów” bezpieczeństwa w kraju i za granicą.

Kolejnym punktem, na którym należy się skupić, jest marksizm i ideologia. „Nie sądzę, by w ciągu najbliższych pięciu lat nastąpiło złagodzenie klimatu ideologicznego” – powiedział Victor Shih, ekspert ds. elitarnej polityki chińskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Dali Yang, politolog z Uniwersytetu w Chicago, powiedział, że środki przedstawione w oświadczeniu o misji Xi są kontynuacją jego poprzedniej polityki. Podkreślając wyzwania i zmagania, powiedział, uzasadnia „potrzebę silnej partii i jej najlepszego lidera”.

Tygodniowa konferencja rozpoczęła się w niedzielę rano w warunkach zwiększonego bezpieczeństwa, zwiększonych restrykcji dotyczących zerowej kowbojstwa oraz szaleństwa propagandy i cenzury.

Kongres ma na celu ugruntowanie statusu Xi jako najpotężniejszego przywódcy Chin od czasu zmarłego przewodniczącego Mao Zedonga, który rządził Chinami aż do śmierci w wieku 82 lat. Chiny podwajają asertywną politykę zagraniczną, aby wzmocnić swoje wpływy międzynarodowe i na nowo ułożyć światowy porządek pod przywództwem USA.

Spotkania często odbywają się za zamkniętymi drzwiami przez cały tydzień. Kiedy delegaci wrócą na zakończenie kongresu w przyszłą sobotę, odbędą formalne głosowanie nad deklaracją misji Xi i zatwierdzą zmiany w konstytucji partii, które mogą dać Xi nowe tytuły.

Delegaci wybiorą również nowy Komitet Centralny partii, który zbierze się na swoim pierwszym posiedzeniu następnego dnia, aby mianować najwyższe kierownictwo partii – Biuro Polityczne i jego Stały Komitet – na podstawie decyzji już ogłoszonych za kulisami przez przywódców partii przed zjazdem.

Kongres będzie wielkim triumfem politycznym Xi, ale nadejdzie również w czasie potencjalnego kryzysu. Naleganie Xi na bezkompromisową politykę „zero covid” podsycało rosnącą frustrację publiczną i Stłumiony wzrost gospodarczy. Tymczasem dyplomatycznie jego Przyjaźń „bez granic”. Prezydent Rosji Władimir Putin jeszcze bardziej napięł stosunki Pekinu z Zachodem po inwazji Moskwy na Ukrainę.

Oto dlaczego subtelny gest Xi podczas przemówienia martwi ludzi

Przed kongresem władze w całych Chinach znacznie zwiększyły ograniczenia, aby zapobiec nawet niewielkim epidemiom Covid, nakładając powszechne blokady, a w kilku przypadkach coraz bardziej masowe testy Covid. Infekcje wywołane przez bardziej zjadliwy wariant omikronowy nadal się rozprzestrzeniają. Według stanu na sobotę Chiny zgłosiły prawie 1200 infekcji, w tym 14 w Pekinie.

W czwartek na pierwszy plan wysunęła się publiczna złość z powodu zerowej choroby Covid Wyjątkowo rzadka odporność Przeciw G w Pekinie. Zdjęcia online pokazują, że na ruchliwym wiadukcie postawiono dwa transparenty, które zostały usunięte przez policję, potępiające Xi i jego politykę.

„Powiedz „nie” testom na szczepy krów, „tak” jedzeniu. Bez blokady, po prostu wolność. Nie kłamstwo, tak dla godności. Nie ma rewolucji kulturalnej, jest potrzeba reform. Wielki szef musi zagłosować na nie. Nie bądź niewolnikiem, bądź obywatelem” – czytamy na banerze.

„Idź do strajku, usuń dyktatora i zdrajcę Xi Jinpinga” – przeczytaj inny.

W przeszłości Chińczycy nie zwracali zbytniej uwagi na konwencje partyjne – niewiele mieli do powiedzenia na temat reorganizacji przywództwa kraju czy formułowania kluczowych polityk. Ale w tym roku wielu wiąże z Kongresem nadzieje na przełom w złagodzeniu w Chinach polityki Covid.

Jednak ostatnia seria artykułów w orędziu partii sugeruje, że może to być myślenie życzeniowe. „People’s Daily” okrzyknął go „najlepszym wyborem” dla kraju zerowego, twierdząc, że jest „zrównoważony i powinien być śledzony”.

W niedzielę Xi bronił swojej wysoce kontrowersyjnej i ekonomicznie szkodliwej polityki zerowej covid.

„Odpowiadając na nagły wybuch COVID-19, nadaliśmy priorytet ludziom i ich życiu ponad wszystko inne i sumiennie realizowaliśmy dynamiczną politykę zerowej covid, rozpoczynając wojnę ludzi z wirusem” – powiedział.

Alfred Wu, profesor nadzwyczajny w Szkole Polityki Publicznej im. Lee Kuan Yew przy Narodowym Uniwersytecie Singapuru, powiedział, że słowa Xi wskazują, że „niemożliwe jest, aby Chiny zmieniły swoją strategię zerowej choroby w najbliższej przyszłości”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *