Sąd apelacyjny obala główne narzędzie egzekwowania ustawy o prawach wyborczych

Brandon Bell/Getty Images

Wyborca ​​wypełnia swoją kartę do głosowania 7 listopada 2023 r. w Jackson w stanie Mississippi.CNN

Federalny sąd apelacyjny wydał orzeczenie w poniedziałek Kluczowe narzędzie Używane do egzekwowania ustawy o prawach wyborczych – może wywołać kolejną batalię Sądu Najwyższego o jedno z kluczowych przepisów dotyczących praw obywatelskich w kraju.

W orzeczeniu wydanym w sprawie zmiany okręgu stanu Arkansas 8. Okręgowy Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych orzekł, że prywatne korporacje nie mogą wnosić pozwów na podstawie postanowienia statutu zwanego sekcją 2. Ustawa o prawach wyborczych została uchwalona w 1965 r., aby zająć się dyskryminacją rasową w wyborach.

W decyzji 2 do 1 sędziowie uznali, że „tekst i struktura” ustawy o prawach wyborczych nie dają prywatnym powodom legitymacji procesowej. Panel apelacyjny podtrzymał orzeczenie z 2022 r. wydane przez mianowanego przez Trumpa sędziego federalnego w Arkansas, które stwierdziło, że jedynie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych może wnosić sprawy z tytułu tytułu 2.

Orzeczenie to jest jednak sprzeczne z wieloletnią praktyką prawną.

Większość spraw wnoszonych na podstawie Ustawy o prawach wyborczych – która zabrania zasad wyborczych, których celem lub skutkiem jest dyskryminacja ze względu na rasę – jest wnoszona przez powodów prywatnych, którzy stają przed sądem pod presją dowodów i innymi argumentami ograniczającymi liczbę. W takich przypadkach składa co najwyżej kilka dokumentów rocznie.

„Wyeliminowanie prawa osób fizycznych do wnoszenia pozwów na mocy art. 2 ustawy o prawach wyborczych jest sprzeczne z utrwalonym prawem, zdrowym rozsądkiem i podstawową koncepcją uczciwości: gdy rząd dyskryminuje ludzi, powinni oni mieć prawo do obrony w sądzie” powiedział Paul, starszy współpracownik w bezpartyjnym Campaign Law Center.Przewodniczący Smith oświadczył w oświadczeniu.

Rząd federalny przedstawił w tej sprawie opinię przyjaciela sądu, argumentując, że prywatne pozwy mają kluczowe znaczenie dla egzekwowania ustawy o prawach wyborczych.

Wydział głosowania Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, który egzekwuje federalne przepisy dotyczące głosowania, „nie ma wystarczającej liczby prawników, aby móc być jednocześnie w całym kraju” – powiedział David Becker, dyrektor wykonawczy Centrum Innowacji i Badań nad Wyborami. Pełnił funkcję prawnika w Wydziale Głosowania Departamentu Sprawiedliwości za rządów Clintona i Busha.

„Dlatego przez ponad 50 lat prywatni powodowie wnosili te sprawy, aby mieszkańcy małego hrabstwa w Arkansas byli tak samo chronieni, jak mieszkańcy całego stanu Kalifornia” – dodał.

Sprawa koncentruje się na wyzwaniu wniesionym po raz pierwszy na mapę Izby Reprezentantów stanu Arkansas przez oddział NAACP i Komitet Polityki Publicznej Arkansas.

Orzeczenie ma natychmiastowy wpływ na siedem stanów w ramach 8. obwodu: Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota Północna i Dakota Południowa. Dzieje się tak w momencie, gdy kampania przed wyborami prezydenckimi w 2024 r. nabiera tempa.

Po wyborach prezydenckich w 2020 r. procedury głosowania w całym kraju są przedmiotem intensywnych bitew politycznych. Były prezydent Donald Trump fałszywie i konsekwentnie przypisywał swoją porażkę oszustwom wyborczym.

Prokurator generalny stanu Arkansas, Tim Griffin, republikanin, z radością przyjął poniedziałkowe orzeczenie jako pomagające zapobiec „bezpodstawnym” kwestiom wobec decyzji stanów dotyczących sposobu sporządzania map legislacyjnych i przeprowadzania wyborów.

„Zbyt długo sądy w całym kraju pozwalały działaczom politycznym na składanie pozwów bez zastrzeżeń w celu kontrolowania sposobu, w jaki stany przeprowadzają wybory i zmiany okręgów wyborczych” – stwierdził w oświadczeniu. „Ta decyzja potwierdza, że ​​egzekwowaniem ustawy o prawach wyborczych powinni zajmować się politycznie odpowiedzialni urzędnicy, a nie zewnętrzne grupy interesu”.

Sędzia okręgowy David Strauss, nominowany przez większość Trumpa, powiedział, że tekst ustawy o prawach wyborczych nie wspomina o „prywatnym prawie do działania” ani możliwości wnoszenia pozwów przez prywatnego obywatela.

George W. W swoim odparciu mianowany przez Busha główny sędzia okręgowy Lawensky Smith zauważył, że w ciągu ostatnich 40 lat wniesiono co najmniej 182 zakończone sukcesem sprawy z sekcji 2, z czego tylko 15 zostało wniesionych przez sam Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

„Najbardziej podstawowe prawa do samorządu i obywatelstwa nie powinny zależeć wyłącznie od uznania lub dostępności przedstawicieli rządu w celu zapewnienia ochrony” – napisał Smith.

Odwołanie od poniedziałkowego orzeczenia może zostać rozpatrzone przez cały 8. Okręg w celu rozpatrzenia. Oczekuje się jednak, że sprawa ostatecznie trafi do najwyższego sądu w kraju, ponieważ panel innego sądu apelacyjnego, V Okręgowego Sądu Apelacyjnego, doszedł niedawno do innego wniosku.

Właśnie w tym roku, w Sprawa zmiany rejonu stanu Alabama, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych potwierdził stosowanie art. 2 ustawy o prawach wyborczych, nakazując przerysowanie map Kongresu stanowego, aby zagwarantować czarnym wyborcom większą siłę polityczną. Decyzja zaskoczyła wielu obserwatorów prawa, a w 2013 roku Sąd Najwyższy uchylił odrębny przepis ustawy, osłabiając prawo, które określa, które stany wymagają zgody Departamentu Sprawiedliwości USA lub sądu federalnego. i prawa.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *