Wiadomość, że federalna skarga mówi, że starsze preferencje Harvardu dotyczące przyjęć naruszają prawa obywatelskie

Zaktualizowano 3 lipca 2023 o 17:26

Trzy czarne i latynoskie grupy złożyły w poniedziałek rano skargę dotyczącą praw obywatelskich przeciwko Harvardowi, twierdząc, że dziedzictwo uniwersytetu i preferencje darczyńców w procesie rekrutacji naruszają ustawę o prawach obywatelskich z 1964 r.

31-stronicowa skarga złożona przez prawników zajmujących się prawami obywatelskimi przed Biurem Praw Obywatelskich Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych mówi, że rozważanie przez Harvard tradycyjnych przedmiotów do wyboru „narusza prawo federalne”.

„Innymi słowy, Harvard przyjmuje głównie białych studentów, korzystając z opcji dawcy i dziedziczenia, iw rezultacie wyklucza kandydatów innych niż biały” – stwierdza skarga.

Jako odbiorca funduszy federalnych, Harvard musi przestrzegać tytułu VI ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r., który zakazuje dyskryminacji „ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe” w programach otrzymujących federalną pomoc finansową.

Zgłoszenie ma miejsce kilka dni po tym, jak Sąd Najwyższy orzekł, że zasady rekrutacji na Harvardzie i Uniwersytecie Północnej Karoliny naruszają klauzulę równej ochrony zawartą w czternastej poprawce i niewłaściwie uwzględniają rasę w procesie rekrutacji.

We wspólnym oświadczeniu odpowiadającym na czwartkowe orzeczenie sądu najwyżsi urzędnicy Harvardu napisali, że uniwersytet „będzie nadal tętniącą życiem społecznością z członkami z całego świata”.

„Piszemy dzisiaj, aby potwierdzić fundamentalną zasadę, że głębokie i transformujące nauczanie, uczenie się i badania zależą od społeczności o wielu pochodzeniu, perspektywach i żywych doświadczeniach” – napisali.

Rzecznicy praw obywatelskich złożyli skargę w imieniu Projektu CHICA, Afrykańskiego Rozwoju Socjoekonomicznego Nowej Anglii i The Greater Boston Latino Network.

W skardze przedstawiono sześć żądań, wymagających od Departamentu Edukacji zbadania zasad rekrutacji Harvardu, oświadczających, że preferencje związane z dziedzictwem naruszają tytuł VI oraz oświadczając, że Harvard musi przestać rozważać preferencje dotyczące spuścizny i darczyńców, jeśli chce kontynuować finansowanie federalne.

W skardze grupy wzywają „Departament do zapewnienia wszelkiej odpowiedniej i rozsądnej pomocy”, aby upewnić się, że kandydaci nie mogą powoływać się na związek z członkiem rodziny lub dawcą na żadnym etapie procesu rekrutacji.

W skardze zarzuca się, że Harvard przyznaje „szczególne preferencje w procesie rekrutacji setkom głównie białych studentów” ze względu na „kim są ich krewni”.

„Studenci, którzy otrzymują te specjalne preferencje („preferencje dawcy i dziedziczenia”), mają większe szanse na przyjęcie niż inni kandydaci i stanowią do 15% przyjętych studentów Harvardu” – stwierdza skarga.

Rzeczniczka Harvardu Nicole G. Roura nie odpowiedział na prośbę o komentarz w sprawie skargi dotyczącej praw obywatelskich.

Adopcje starszych dzieci od dawna są analizowane przez urzędników federalnych i stanowych – w Kongresie zaproponowano ustawę zakazującą adopcji starszych dzieci, a inną zaproponowano w Massachusetts na początku tego roku.

Podczas ustnych argumentów w październiku zeszłego roku sędziowie zapytali, czy wyeliminowanie tradycyjnych opcji byłoby neutralną rasowo alternatywą dla dywersyfikacji studentów Harvardu. Po orzeczeniu w zeszłym tygodniu kilku sędziów Sądu Najwyższego i prezydent Joe Biden – w tym prezydent Joe Biden – nazwali opcje dziedziczenia niesprawiedliwymi.

Dziekan Rekrutacji i Pomocy Finansowej William R. Fitzsimmons ’67 wcześniej opowiadał się za dotacjami na poziomie „małej końcówki” w procesie rekrutacji.

W ostatnich latach elitarne szkoły przestały rozważać starsze opcje. Johns Hopkins University, Amherst College i Massachusetts Institute of Technology nie biorą pod uwagę dziedzictwa w procesie rekrutacji.

W Amherst odsetek spadkobierców w zapisanych klasach przychodzących spadł do 6 procent w stosunku do zeszłorocznej średniej rocznej wynoszącej 11 procent, co oznacza, że ​​po raz pierwszy zapisy nie były fakultatywne.

W czerwcu 2017 roku dziekan Kolegium Rakesh Khurana, Fitzsimmons, a następnie dziekan Wydziału Sztuki i Nauki Michael D. Pod przewodnictwem Smitha utworzono komitet ds. badania alternatyw neutralnych rasowo w celu rozważenia alternatyw dla wrażliwości rasowej uczelni. Proces rekrutacji, w tym eliminacja preferencji ALDC: preferencje dla sportowców, tradycje, kandydaci na „listę dziekańską” oraz dzieci wykładowców i pracowników.

Raport grupy, opublikowany w 2018 r., wykazał, że różnorodności nie można osiągnąć bez „znaczących i niedopuszczalnych” poświęceń na rzecz „innych imperatywów instytucjonalnych” – w tym alternatyw neutralnych rasowo – w tym porzucenia opcji dla ALDC.

W swojej skardze adwokaci zaatakowali twierdzenie Harvardu, że preferencje dotyczące dziedzictwa są niezbędne do utrzymania dobrych relacji z darczyńcami i absolwentami.

„Ludzie nie aplikują, nie zobowiązują się ani nie przekazują darowizn na Harvard, ponieważ preferencje darczyńców i spuścizny eliminują logikę” – napisali.

Zgłoszenie wyraźnie wskazuje na wpływ, jaki niedawna decyzja sądu będzie miała na wysiłki mające na celu włączenie zróżnicowanego grona studentów.

„Aby promować, a przynajmniej zachować różnorodność i równość w procesie rekrutacji, Harvard musi zaprzestać stosowania systemu, który daje znaczące preferencje białym kandydatom, takie jak opcje dawcy i dziedzictwa, ze szkodą dla kandydatów kolorowych” raport mówi.

„Afirmatywne uzasadnienia Harvardu dotyczące korzystania z preferencji dawcy i dziedziczenia nie mają ważnych celów akademickich; z drugiej strony różnorodność jest przekonującym celem akademickim, za którym Harvard konsekwentnie opowiadał się” – czytamy.

—Z pisarką Michelle N. Amponsah można się kontaktować pod adresem [email protected]. Śledź ją na Twitterze @mnamponsah.

— Pisarz sztabowy Raheem D. Z Hamidem można się skontaktować pod adresem [email protected].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *