3 związki zawodowe reprezentujące około 9 000 wykładowców i pracowników Rutgers University do rozpoczęcia historycznego strajku w sprawie negocjacji kontraktowych

(CNN) Trzy związki reprezentujące około 9 000 wykładowców i pracowników Rutgers University rozpoczną strajk w poniedziałek rano, poinformowały związki zawodowe, wyznaczając pierwszy strajk akademicki w prawie 257-letniej historii uniwersytetu po prawie rocznym negocjacjach kontraktowych.

Członkowie związków zawodowych będą pikietować w trzech głównych kampusach Rutgers w New Brunswick, Newark i Camden, New Jersey, domagając się wyższych płac, poprawy bezpieczeństwa pracy dla wykładowców pomocniczych i gwarantowanych funduszy dla doktorantów, poinformowali przedstawiciele związków zawodowych. Wspólna publikacja.

„Ci, którzy są najbliżej misji naszego uniwersytetu, polegającej na uczeniu się i nauczaniu, badaniach i usługach, zasługują na coś więcej niż tylko przetrwanie i skrobanie” – powiedziała studentka Rutgers, Michelle O’Malley, w wirtualnym ratuszu w niedzielę wieczorem.

Istnieją trzy związki zawodowe Rutgers AAUP-AFT, która reprezentuje pełnoetatowych wykładowców, absolwentów, badaczy podyplomowych i konsultantów; The Związek Wydziałów Adiunktów Rutgersa, co odnosi się do wykładowców zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin; I AAUP-BHSNJOdnosi się do wykładowców, którzy uczą w uniwersyteckich placówkach klinicznych i publicznych placówkach zdrowia.

Podczas gdy przywódcy związkowi spodziewają się wstrzymania nauczania i „bezkrytycznych badań”, uniwersytet nalega, aby większość zajęć była kontynuowana. Lekarze w uniwersyteckich placówkach służby zdrowia „będą nadal wykonywać obowiązki związane z opieką nad pacjentami i ważnymi badaniami, jednocześnie zawieszając pracę wolontariacką” – czytamy w komunikacie związków zawodowych.

W Wytyczne są publikowane W przypadku strajku uczelnia zaleciła studentom dalsze uczęszczanie na zajęcia i wykonywanie zadań na dotychczasowych zasadach. Podkreślono również, że „oczekuje się, że wszyscy wykładowcy i pracownicy regularnie uczęszczają do pracy, aby wypełniać swoje obowiązki i obowiązki”.

Uniwersytet powiedział, że może wystąpić do sądu, aby zakończyć strajk i „wymusić powrót do normalnej działalności”, chociaż przywódcy związkowi zdecydowanie zakwestionowali twierdzenia uniwersytetu, że strajk był nielegalny.

„Stwierdzenie, że jest to głęboko rozczarowujące, byłoby niedopowiedzeniem” – napisał w liście do społeczności prezydent Rutgers University, Jonathan Holloway. Według Hollowaya obie strony zgodziły się na powołanie mediatora na dwa dni przed ogłoszeniem strajku.

„Przez ostatnie kilka tygodni negocjacje były stabilne i ciągłe” – powiedział prezydent. „Jak już wspomniałem, nastąpił znaczący i znaczący postęp i uważam, że pozostało tylko kilka nierozstrzygniętych kwestii. Będziemy kontynuować negocjacje tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia porozumienia i nie będziemy angażować się w ataki osobiste ani dezinformację”.

Przedstawiciele związków upierają się jednak, że uczelnia odmówiła spełnienia ich centralnych żądań.

„Po 10 miesiącach siedzenia przy stole negocjacyjnym, aby wygrać to, co uważamy za uczciwe i sprawiedliwe, takie jak uczciwe płace, bezpieczeństwo pracy i dostęp do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej, nie mamy innego wyboru, jak głosować za strajkiem” – powiedziała Amy Higer, część – czasowy wykładowca w Rutgers i przewodniczący związku adiunktów wydziału – powiedział w oświadczeniu.

Kontynuowała: „Słyszeliśmy, jak administracja mówiła, że ​​strajk zaszkodzi studentom. Ale czy wiesz, co naprawdę boli uczniów? Niższe płace dla nauczycieli i większa rotacja z powodu konieczności ponownego ubiegania się o pracę co semestr”.

Akcja związków zawodowych ma miejsce tydzień później Potężny 3-dniowy strajk Pracownicy szkół publicznych w Los Angeles domagają się wyższych płac i lepszych warunków pracy Wzrost krótkoterminowych strajków robotniczych na terenie całego kraju. Nie jest jasne, jak długo potrwa strajk w Rutgers.

Wewnątrz gubernatora New Jersey, Billa Murphy’ego Oświadczenie Przedstawiciele uniwersyteckiego i związkowego zespołu negocjacyjnego spotkali się w poniedziałek w jego biurze, aby „odbyć konstruktywny dialog” – powiedział.

Oprócz trzech grup, które ogłosiły strajk, dziewięć innych związków domaga się nowych umów z uniwersytetem, wynika z komunikatu związkowego.

Gdzie są negocjacje?

Związki zawodowe i przedstawiciele uniwersytetów prowadzą rozmowy od czasu wygaśnięcia poprzednich umów latem ubiegłego roku, zgodnie z komunikatem związków zawodowych. Ale chociaż obie strony przyznały, że w ostatnich dniach poczyniono pewne postępy, kierownictwo związku stwierdziło w niedzielę, że ich zasadnicze żądania nie zostały jeszcze spełnione.

Istnieją Rutgers AAUP-AFT i AAUP-BHSNJ połączyli wysiłki negocjacyjne i zbiorowo negocjuje umowę dla wszystkich wykładowców stacjonarnych uczelni, podczas gdy związek wydziałów pomocniczych samodzielnie negocjuje nową umowę dla wykładowców niepełnoetatowych, którzy muszą zostać ponownie powołani na stanowiska dydaktyczne po określonej liczbie semestrów lub lat.

Oto niektóre z postulatów związków zawodowych:

AAUP-AFT i AAUP-BHSNJ

 • Sponsorowany przez uniwersytet program niedrogich mieszkań i zamrożenie opłat mieszkaniowych w kampusie
 • Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników etatowych, doktorantów i pracowników podyplomowych
 • Zwiększono ochronę migrantów i pracowników międzynarodowych
 • Gwarantowane finansowanie dla absolwentów przez okres do pięciu lat
 • Dotacje na opiekę nad dziećmi dla absolwentów i pracowników podyplomowych
 • Dodatkowe ścieżki kariery nauczycielskiej dla profesorów i bibliotekarzy

Stowarzyszenie Nauczycieli Stowarzyszonych

 • Uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego dla członków nauczających przedmiotów w wymiarze 50% w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Zawiadomienie z wyprzedzeniem o długoterminowych umowach i spotkaniach
 • Reprezentuje liczbę intensywnych zajęć z pisania
 • Awanse oparte na latach pracy

W odpowiedzi powiedział Holloway Dostarczone przez UniwersytetObszar:

 • Podwyżka wynagrodzeń o 12% dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lipca 2025 r
 • Około 20% wzrost jednej stawki wynagrodzenia dla wykładowców w niepełnym wymiarze godzin
 • Wzrost o ponad 20% minimalnego wynagrodzenia dla absolwentów studiów podyplomowych i współpracowników w okresie obowiązywania umowy
 • Zobowiązanie do „wieloletniego wsparcia uniwersyteckiego” dla asystentur dydaktycznych i absolwentów

„Powiedzieć, że chodzi o płacę, to mało powiedziane” – powiedział w niedzielę student studiów magisterskich O’Malley. „Ta walka jest walką między celem naszego uniwersytetu, jego obietnicami a rzeczywistością. Dlatego ta walka jest w sercu studentów i społeczności”.

Uczelnia zagroziła podjęciem kroków prawnych

W obliczu możliwego strajku Holloway powiedział w liście z zeszłego tygodnia, że ​​„nie ma innego wyboru, jak tylko podjąć kroki prawne, aby upewnić się, że żadne działania związane z pracą nie wpłyną na postępy w nauce naszych studentów”.

w nim Wydano wytyczne strajkowe Rutgers powiedział, że rozważa zwrócenie się do sądu o nakaz zmuszenia wykładowców, pracowników i studentów do powrotu do nauki i pracy.

„Uniwersytet może wystąpić do sądu, aby utrzymać działalność uniwersytetu i chronić naszych studentów, pacjentów i personel przed zakłóceniami w ich edukacji, opiece medycznej i miejscu pracy” – czytamy w wytycznych.

Liderzy uniwersyteccy i związkowi spierają się co do legalności strajku, ponieważ Rutgers ostrzegł, że uczestnictwo jego pracowników w charakterze pracowników publicznych jest nielegalne.

W notatce pouczającej uczestników o ich „prawie do strajku” związki odrzuciły prośbę uniwersytetu, mówiąc: „Konstytucja i statut NJ milczą na temat tego, czy strajki pracowników sektora publicznego są legalne. W niektórych przypadkach sądy wydały nakazy przeciwko strajkujących pracowników publicznych”.

Jeśli administratorzy Rutgers zwrócą się do sądu o wydanie nakazu, związki zawodowe twierdzą, że „oznaczyłoby to początek procesu prawnego, a nie koniec”.

Rebekah Riess z CNN przyczyniła się do powstania tego raportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *