Gubernator New Jersey Bill Murphy podpisuje kontrowersyjną ustawę o rejestrach publicznych Oto, co to oznacza.

Trenton, New Jersey – Gubernator New Jersey Bill Murphy podpisał w środę ustawę zmieniającą dostęp do stanowych rejestrów publicznych. Zdaniem krytyków utrudnia to społeczeństwu i mediom dostęp do niektórych dokumentów.

Murphy, Demokrata, przyznał, że sprawiedliwość społeczna, związkowcy i inne grupy, które stanowczo sprzeciwiały się ustawie, wyraziły rozczarowanie.

„Jeśli uważam, że ta ustawa w jakikolwiek sposób umożliwi korupcję, bez wahania ją zawetuję” – powiedział Murphy. „Po wnikliwej analizie zapisów projektu ustawy jestem przekonany, że zmiany w całości są stosunkowo skromne”.

Krytycy twierdzą, że ustawa OPRA ograniczyłaby dostęp do informacji

Wypowiedź gubernatora nie przekonała krytyków tej decyzji.

„To czarny dzień dla naszej demokracji, którego wyborcy szybko nie zapomną” – napisała we wcześniejszym poście na Twitterze Liga Kobiet Wyborców X z New Jersey.

Prawo Zastępuje stanową ustawę o otwartych rejestrach publicznychSpołeczeństwo i dziennikarze regularnie korzystają z niego w celu uzyskania dokumentów od władz stanowych i lokalnych, w tym budżetów, wpływów z agencji, wynagrodzeń publicznych, korespondencji i innych informacji, które nie zawsze są łatwe do uzyskania.

Zwolennicy projektu ustawy twierdzą, że popierają przejrzystość i chcą pomóc urzędnikowi z problemami, który czasami nie jest w stanie sprostać wymaganiom interesów biznesowych. Przeciwnicy ustawy argumentowali, że posunięcie to utrudni uzyskanie dokumentów i nastąpi w czasie, gdy spada zaufanie Amerykanów do instytucji. W ankiecie przeprowadzonej w maju 2023 r. przez AP-NORC i Roberta F. Kennedy’ego Human Rights większość respondentów stwierdziła, że ​​wiadomości zawierające raporty na temat faktów stojących przed krajem lub dostarczające dogłębnego kontekstu i analiz są bardzo lub bardzo pomocne w zrozumieniu kwestii ważnych dla ich. .

Murphy w swoim oświadczeniu potwierdził ten pesymizm, ale ostatecznie stwierdził, że uważa to posunięcie za odpowiednią aktualizację prawa, które weszło w życie ponad dwie dekady temu.

„Być może najbardziej niepokojącą obawą, jaką słyszałem, jest to, że podpisanie tej ustawy doprowadzi do korupcji i podważy zaufanie do naszej demokracji” – powiedział. „Rozumiem, że żyjemy w momencie, w którym nasza demokracja wydaje się bardziej krucha niż kiedykolwiek”.

Co zawiera ustawa OPRA w New Jersey?

Przepis prawa pozwala władzom na pobieranie od interesów biznesowych dwukrotności kosztów sporządzenia dokumentacji. Upoważnia inne agencje językowe do ścigania osób oskarżanych o zakłócanie „operacji rządowych”. Nowa ustawa znosi także obowiązek uiszczania przez miasta honorariów adwokackich w sprawach sądowych.

Zdaniem przeciwników ustawy, w tym grup praw obywatelskich, stowarzyszenia prasy państwowej i kilku osób, które zeznawały na przesłuchaniu komisji, dla obywateli i reporterów byłoby droższe rzucanie wyzwanie władzom lokalnym i stanowym przed sądem. Rok.

Murphy wskazał na przepis nowego prawa, który stanowi, że takie ustalenia dotyczące opłat mogą nadal mieć miejsce, jednak tylko wtedy, gdy sąd uzna, że ​​instytucja publiczna działała w złej wierze lub umyślnie lub w sposób nieuzasadniony zatajała dokumentację. Krytycy tego posunięcia wątpili, czy sędziowie zawahaliby się uznać, że spółka publiczna działa w złej wierze.

Associated Press podpisała list od Stowarzyszenia Zawodowych Dziennikarzy stanu New Jersey, w którym wzywa polityków do odrzucenia ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *