Inflacja w strefie euro przed decyzją EBC w sprawie stóp procentowych z kwietnia 2023 r

  • Najnowsze dane pojawiają się na kilka dni przed ogłoszeniem przez EBC nowej decyzji w sprawie polityki pieniężnej.
  • Bank centralny rozpoczął swoją obecną ścieżkę podwyżek, kiedy w lipcu 2022 roku obniżył swoją główną stopę procentową z -0,5% do zera. Główna stopa procentowa EBC wynosi obecnie 3%.

Szczegóły straganu z rybami i owocami morza na centralnym rynku Walencji, Hiszpania.

Wiadomości prasowe z Europy | Europa Prasa | Dobre zdjęcia

Według wstępnych danych opublikowanych we wtorek, stopa inflacji bazowej w strefie euro wzrosła w kwietniu, znacznie powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego, ale dynamika cen bazowych wykazała zaskakujące spowolnienie.

Według Eurostatu inflacja zasadnicza wyniosła 7% w skali miesiąca po spadku do 6,9% w marcu. Jednocześnie inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen żywności i energii, wyniosła w kwietniu 5,6%, co oznacza spadek z 5,7% w marcu. Analitycy ankietowani przez Reuters oszacowali 7% dla inflacji zasadniczej i 5,7% dla inflacji bazowej.

Najnowsze dane pojawiają się na kilka dni przed ogłoszeniem przez EBC w czwartek nowej decyzji w sprawie polityki pieniężnej. Zamiast zapewniać pewną jasność co do tego, o ile Fed może podnieść stopy procentowe, najnowsze liczby nieco zaciemniają obraz.

Gracze rynkowi debatują, czy bank centralny podwyższy stopy procentowe o 50 czy 25 punktów bazowych w czwartek. Z jednej strony wzrost inflacji bazowej mógłby skłonić jastrzębich członków EBC do argumentowania za kolejną podwyżką o 0,5 punktu procentowego. Z drugiej strony nieoczekiwane spowolnienie wzrostu cen bazowych mogłoby przechylić szalę na bardziej niekorzystną pozycję, skutkując kompromisową podwyżką stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Bank centralny rozpoczął swoją obecną ścieżkę podwyżek, kiedy w lipcu 2022 roku obniżył swoją główną stopę procentową z -0,5% do zera. Główna stopa procentowa EBC wynosi obecnie 3%.

Pomimo stałych podwyżek stóp inflacja pozostaje powyżej celu EBC, który wynosi 2%. Szacunki opublikowane w zeszłym tygodniu przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówiły, że cel EBC zostanie osiągnięty dopiero w 2025 roku.

„Potrzebne jest dalsze zacieśnianie, a po osiągnięciu stopy końcowej trzeba tę stopę końcową utrzymać przez długi czas, bo inflacja bazowa… jest wysoka i bardzo stabilna. A nie ma nic gorszego niż zawieszenie Prędzej, albo porzucić to wcześniej, bo jeśli trzeba to zrobić drugi raz, koszty dla gospodarki będą bardzo duże” – powiedział w piątek CNBC Alfred Kammer, dyrektor europejskiego departamentu MFW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *