Kalifornia oferuje propozycję dotyczącą kryzysu w rzece Kolorado

Kalifornia przedstawiła rządowi federalnemu własną kontrpropozycję dotyczącą zmniejszenia alokacji wody w rzece Kolorado, twierdząc, że plan zaproponowany przez sześć stanów nieproporcjonalnie obciążyłby farmy i miasta w południowej Kalifornii.

Agencje wodne, które polegają na rzece, złożyły swoją propozycję administracji Bidena we wtorek, tego samego dnia urzędnicy federalni wyznaczyli termin, w którym stany dorzecza rzeki Kolorado osiągną porozumienie w sprawie zapobiegania spadkowi zbiorników do niebezpiecznie niskiego poziomu.

Arizona, Kolorado, Nevada, Nowy Meksyk, Utah i Wyoming przedstawiły swoje plany dzień później. wydał ich następcę. Większość proponowanych przez nich cięć zostałaby dokonana poprzez uwzględnienie parowania i innych strat wody w dole rzeki – co przełożyłoby się na szczególnie duże redukcje dla Kalifornii, która zużywa więcej wody w rzece Kolorado niż jakikolwiek inny stan.

„Propozycja sześciu stanów ma bezpośredni i nieproporcjonalny wpływ na Kalifornię” – powiedział Wade Crofoot, stanowy sekretarz ds. zasobów naturalnych. „Nie wydaje się konstruktywnym podejściem niektórych państw do opracowania propozycji, która wpływa tylko na istniejącą ochronę wody i prawa do wody w innym stanie, który nie jest częścią tej propozycji”.

Inne państwa opracowały podejście, które wykracza poza wszystko, co zostało ustalone w traktatach i statutach, powiedział Crowfoot. Jak rzeka Kolorado jest zarządzana i wykorzystywana. W przeciwieństwie do tego, powiedział, propozycja kalifornijskich firm wodociągowych przedstawia praktyczne i osiągalne zmiany, które można wprowadzić w tym roku, aby ustabilizować poziom zbiorników.

Propozycja stanu opiera się na wcześniejszych zobowiązaniach czterech firm wodociągowych z Południowej Kalifornii, aby zmniejszyć zużycie wody o 400 000 akrów rocznie, co stanowi redukcję o około 9% do 2026 r. Rząd centralny zwrócił się do stanów o zmniejszenie całkowitej konsumpcji do 2. Do 4 milionów akrów stóp.

Jeśli jezioro Mead, największy zbiornik w kraju, będzie nadal spadać poza planowane redukcje w Kalifornii i innych stanach, konieczne będą środki mające na celu utrzymanie zbiorników powyżej pewnych poziomów, w tym dodatkowe cięcia na poziomie zbiornika. Krytycznie niskie poziomy.

W ruchu ListJB Hamby, przewodniczący kalifornijskiego Colorado River Board, powiedział, że stanowa alternatywa „zapewnia realistyczne i możliwe do wdrożenia ramy w celu rozwiązania problemu zmniejszonych zbiorników i spadków poziomu zbiorników poprzez dobrowolne umowy i wcześniejsze wspólne wysiłki w celu zmniejszenia ryzyka zakwestionowania prawnego lub opóźnienia we wdrażaniu”.

Agencje kalifornijskie, w tym Imperial Irrigation District i Palo Verde Irrigation District, które dostarczają wodę do rozległych obszarów uprawnych, od ponad wieku posiadają prawa do wody o wysokim priorytecie dla seniorów. Urzędnicy z Kalifornii nalegali, aby każdy plan ograniczenia zużycia wody uwzględniał te prawa do wody i aktualny stan rzeki.

„Kalifornia nie odstąpiła od naszego prawnego stanowiska” – powiedział Hamby. „Nadal czekamy na zbudowanie konsensusu siedmiu stanów, jeśli to możliwe, ale w przypadku jego braku jest to zgodne z prawem rzeki”.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy prawne, może to skomplikować wysiłki na rzecz znalezienia rozwiązań. Państwa przedstawiają proponowane alternatywy, podczas gdy Biuro ds. Spraw Wewnętrznych i Odbudowy rozpoczyna proces przeglądu w celu zmiany istniejących zasad postępowania w przypadku niedoborów.

Hamby powiedział, że Kalifornia koncentruje się na „praktycznych rozwiązaniach, które można teraz wdrożyć w celu ochrony ilości przechowywanej wody bez konfliktów i sporów”.

„W tym momencie nie byliśmy w stanie osiągnąć tego konsensusu, ale osiągniemy to idąc naprzód” – powiedział Hamby. „Musimy osiągnąć konsensus między siedmioma państwami basenu, aby opracować dobrowolne podejście, z którym każdy stan będzie zadowolony”.

Nawet po upływie terminu wyznaczonego przez rząd federalny kierownicy agencji wodnych mają kontynuować negocjacje.

Rzeka Kolorado, która zaopatruje miasta, obszary rolnicze i narody plemienne od Gór Skalistych po granicę między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, została doprowadzona do punktu krytycznego z powodu chronicznego nadużywania, suszy i skutków globalnego ocieplenia.

Zbiorniki wodne są suche od 23 lat Najgorsza susza od wiekówSytuację pogarsza rosnąca temperatura.

Lake Mead i Lake Powell są teraz puste w trzech czwartych. Chociaż tej zimy w Górach Skalistych spadł ponadprzeciętny śnieg, nie wystarczyło to do podniesienia zbiorników z powodu poważnych niedoborów wody.

W czerwcu urzędnicy federalni wezwali siedem stanów do przedstawienia planów ograniczenia przekierowania wody o około 15% do 30%. Ale negocjacje między państwami stały się napięte i zaciekłe i nie przyniosły porozumienia.

W październiku administracja Bidena ogłosiła plany przeglądu obecnych zasad radzenia sobie z niedoborami i dążenia do zawarcia nowego porozumienia w sprawie znacznej redukcji zużycia wody.

Po tym, jak ostatnia runda rozmów znalazła się w impasie, wszystkie sześć państw przedstawiło swoje propozycje. Nazwali to „alternatywnymi ramami” dla Biura Rekultywacji do rozważenia w ramach przeglądu podczas przygotowywania tak zwanego dodatkowego oświadczenia o wpływie na środowisko.

Sześć stanów zaczęło liczyć urzędników federalnych jako tracących ponad 1,5 miliona akrów wody, głównie z powodu parowania, co może oznaczać poważne cięcia w południowej Kalifornii.

„Nie sądzę, aby istniały jakiekolwiek różnice zdań co do wielkości potrzebnych redukcji” – powiedział John Entzminger, dyrektor generalny Urzędu Wodnego Południowej Nevady. „Potrzebujemy cięć na taką skalę, aby ustabilizować system”.

Pytanie brzmi, jak te cięcia zostaną rozdzielone, powiedział, i negocjacje między państwami będą kontynuowane.

„Myślę, że nadal istnieje silne zaangażowanie wszystkich siedmiu stanów, aby kontynuować pracę w dobrej wierze nad rozwiązaniem” – powiedział Entzminger.

Urzędnicy federalni zamierzają opublikować projekt przeglądu alternatyw do końca marca, a następnie podjąć decyzję do lata.

Chociaż stany nie osiągnęły jeszcze konsensusu, Entzminger powiedział, że ma nadzieję, że „możemy wymyślić coś, z czym każdy będzie mógł żyć”.

Propozycja Kalifornii, odnosząc się do redukcji, „koncentruje się na ochronie podstawowych potrzeb wodnych społeczności na całym Zachodzie poprzez priorytetowe traktowanie dostaw wody dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi” – powiedział Crowfoot.

Negocjując najbliższe plany, siedem państw wkrótce rozpocznie rozmowy na temat nowych zasad zarządzania deficytem po 2026 roku.

Crowfoot powiedział, że rozmowy te będą odpowiednie do omówienia wszelkich zmian w ustalonym systemie alokacji, takich jak propozycja sześciu stanów, która koncentruje się na stratach wody w wyniku parowania.

„Uważamy, że zrobienie tego w ciągu kilku miesięcy w systemie budowanym od stulecia nie jest podejściem do budowania konsensusu” – powiedział Crofoot. „W nadchodzących miesiącach skupimy się na tym, co działa, aby wprowadzić zmiany w magazynowaniu wody tutaj”.

Kalifornijski Sens. Alex Padilla i Dianne Feinstein poparli propozycję stanową, mówiąc, że żadne państwo nie będzie odporne na cięcia w wodzie, ponieważ susza i zmiany klimatu zmniejszają przepływ rzek.

We wspólnym oświadczeniu dwaj demokratyczni senatorowie powiedzieli: „Posiadanie sześciu innych zachodnich stanów dyktujących, ile wody Kalifornia musi oddać, nie jest rozwiązaniem opartym na prawdziwym konsensusie – zwłaszcza pochodzącym ze stanów, które nie zaoferowały żadnych nowych cięć w swoim własnym zużyciu wody. Dodali, że propozycja sześciu stanów „nie uznaje nadrzędnych praw wodnych Kalifornii”.

Przywódca plemienia z Kalifornii dołączył do zarządców gospodarki wodnej, wspierając propozycję stanową. Przewodniczący Rady Plemienia Quechan, Jordan Joaquin, powiedział, że projekt „jest znaczącym wysiłkiem mającym na celu sprostanie wyzwaniom związanym z działem wodnym. [Colorado River] Basin przy jednoczesnym poszanowaniu praw starszych plemion i innych osób do wody oraz zapewnieniu, że Kolorado nadal będzie żywą rzeką.

Menedżerowie Metropolitan Water District w południowej Kalifornii powiedzieli, że planują podjąć dodatkowe środki w celu ograniczenia zużycia wody w rzece Kolorado w tym roku.

„Ale musimy to zrobić w sposób, który nie zaszkodzi połowie ludzi zależnych od rzeki – 19 milionom mieszkańców Południowej Kalifornii” – powiedział Adel Hagegalil, dyrektor generalny MWD. „Musimy to zrobić w sposób, który nie zniszczy naszej gospodarki o wartości 1,6 biliona dolarów, która jest motorem ekonomicznym całych Stanów Zjednoczonych. Musimy to zrobić w sposób, który dodaje wodę do jezior Mead i Powell i może zostać wdrożony szybko, bez ugrzęźnięcia w długich bataliach prawnych.

W grudniu liderzy hurtowni wody Ogłoszono stan zagrożenia suszą w regionie i lokalnymi dostawcami w celu ograniczenia zużycia wody. Menedżerowie MWD rozpoczęli przydzielanie dostaw do wszystkich 26 agencji członkowskich w dystrykcie i omawiają plany wprowadzenia obowiązkowych środków bezpieczeństwa w całym regionie.

Adán Ortega, przewodniczący zarządu MWD, powiedział, że dystrykt przygotowuje się do podjęcia tych kroków, aby „zrobić naszą część w ratowaniu rzeki Kolorado”.

„Naprawdę zaczęliśmy przygotowywać nasze agencje członkowskie i opinię publiczną na tę możliwość, więc mamy nadzieję, że inne stany potraktują to poważnie” – powiedział Ortega.

Ortega powiedział, że propozycja sześciu stanów doprowadzi do sporów dotyczących obliczeń strat spowodowanych parowaniem, „nie wspominając o sporach, które będziesz miał, zmieniając losy rzeki”.

Powiedział, że to „bardzo nierozsądny skrót”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *