Posłuchaj na żywo: Sąd Apelacyjny rozpatruje argumenty w sprawie wniosku Trumpa o immunitet w sprawie wyborczej w 2020 roku

Waszyngton – Panel składający się z trzech sędziów w Waszyngtonie rozpatruje we wtorek argumenty potwierdzające, że były prezydent Donald Trump jest immunitetem przed federalnym postępowaniem karnym.

Ustne wystąpienia przed Sądem Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Dystryktu Kolumbii skupiały się na teorii prawnej Trumpa – zgodnie z którą Trump brał udział w celowym planie mającym na celu podważenie wyników wyborów prezydenckich w 2020 r. – że zarzucane zachowanie należy oddalić. Kiedy był prezydentem.

Sąd niższej instancji orzekł już, że Trump Absolutny brak immunitetu Wynik apelacji może wykoleić zarzuty wniesione przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha dotyczące działań Trumpa w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 roku.

Sprawę rozpoznają sędziowie Karen Lecroft Henderson, Michelle Childs i Florence Bann. Trump będzie obecny na argumentach i przybędzie do gmachu sądu federalnego w Waszyngtonie na krótko przed rozpoczęciem postępowania o 9:30. DC Circuit transmituje na żywo przebieg argumentów, co można usłyszeć w odtwarzaczu powyżej.

Obecność Trumpa nie jest obowiązkowa, chociaż oskarżeni mają prawo być obecni na rozprawie. Smith uczestniczy również w argumentacjach. Od czasu postawienia Trumpa w stan oskarżenia w sprawie wyborów w sierpniu były prezydent i specjalny doradca prawny nie stanęli razem w sądzie.

Argumenty ustne

Gdy kłótnia się rozpoczęła, Childs natychmiast przesłuchał prawnika Trumpa, Johna Sawyera, w sprawie jurysdykcji obwodu DC do rozpatrzenia apelacji Trumpa – kwestia ta została poruszona w posiedzeniu kolegium sądowego pod koniec grudnia, a grupa powiadomiła prawników. Trump i administracja powinni być gotowi do dyskusji.

„Nie mamy tu żadnego widocznego związku z czymkolwiek zawartym w Konstytucji lub prawie” – powiedział Childs Sawyerowi.

Wracając do istoty sprawy, Sauer powiedział sędziom, że zezwolenie na ściganie byłego prezydenta za działania podjęte w trakcie sprawowania urzędu „otworzy puszkę Pandory, z której ten naród nigdy się nie podniesie”.

Zapytał, czy byłym prezydentom, takim jak prezydent George W. Bush i Barack Obama, mogą zostać postawione zarzuty karne wynikające z oficjalnych działań podczas ich prezydentury.

Ban naciskał na Sauera, przedstawiając szereg hipotetycznych scenariuszy obejmujących postępowanie wykraczające poza zakres oficjalnych obowiązków prezydenta – sprzedaż tajemnic wojskowych lub ułaskawienie bądź nakazanie zabójstwa przeciwnika politycznego – i kwestionował możliwość pociągnięcia dyrektora naczelnego do odpowiedzialności karnej.

„Mówisz, że prezydent może sprzedawać ułaskawienia, może sprzedawać tajemnice wojskowe, może nakazać Zespołowi SEAL 6 zamordowanie rywala politycznego” – powiedział Ban. Sauer argumentował, że najpierw potrzebne jest impeachment przez Izbę i skazanie przez Senat.

Trump jest niewinny Cztery zarzuty Miało ono swoje źródło w próbie zmiany wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku. On ma Niewinny.

Wniosek Trumpa o immunitet

W Pisemne streszczenia Zespół prawny byłego prezydenta napisał zarzuty przed wtorkową rozprawą. Cztery zarzuty Przeciw Trumpowi, tak Niewinny, są „niezgodne z prawem i niezgodne z konstytucją”, ponieważ ich celem są „oficjalne akty”, które Trump podjął jako prezydent. Ponieważ zachowanie opisane w akcie oskarżenia Smitha miało miejsce w czasie sprawowania urzędu przez Trumpa, prawnicy Trumpa argumentowali, że Konstytucja stanowi, że może on być ścigany wyłącznie w przypadku, gdy zostanie po raz pierwszy skazany przez Senat w następstwie dochodzenia karnego.

„Zanim jakikolwiek prawnik będzie mógł zwrócić się do sądu o wydanie orzeczenia w sprawie postępowania prezydenta, Kongres musiał na to wyrazić zgodę, w drodze impeachmentu i impeachmentu prezydenta. W tym przypadku tak się nie stało, więc prezydent Trump ma absolutny immunitet” – napisali prawnicy Trumpa. Wskazując, że były prezydent został postawiony w stan oskarżenia przez Izbę w 2021 r., robi to od tamtej pory Uniewinniony przez Senat.

Jednakże Specjalny Doradca ds. Zaprzeczył twierdzeniom Własne zgłoszenie. Doktryna prawna Trumpa „grozi udzieleniem prezydentom pozwolenia na popełnianie przestępstw” – ostrzegł.

Prokuratorzy argumentowali, że chociaż Trumpowi przysługuje pewien poziom immunitetu w związku z czynnościami urzędowymi podejmowanymi w czasie sprawowania funkcji prezydenta, akt oskarżenia „zawiera istotne zarzuty spisku mającego na celu zmianę wyników wyborów, które wykraczają poza zewnętrzne granice oficjalnych obowiązków prezydenta”. Smith też nosi argumentował Trumpowi postawiono zarzuty o inne przestępstwa niż te, z którymi miał do czynienia podczas procesu w sprawie impeachmentu, dlatego prowadzone przez niego śledztwo nie powinno nakładać żadnych ograniczeń na dotychczasowe działania Kongresu.

Dom Zwolnił Trumpa W artykule oskarżono go o „podżeganie do buntu”. Grozi mu cztery odrębne sprawy za swoje zachowanie wokół wyborów w 2020 roku Utrudnianie postępowań urzędowych i spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych.

Wtorkowe wystąpienia dotyczą sędziego Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych, Tanyi Sudkan Odrzucił początkową ofertę Trumpa Sprawa powinna zostać oddalona na podstawie prezydenckiego wyjątku. Sędzia stwierdził, że prezydentura „nie przyznaje dożywotniego pozwolenia na opuszczenie więzienia” i że Trump „może być przedmiotem federalnego śledztwa, aktu oskarżenia, oskarżenia, skazania i wyroku. Sprawuje urząd”.

Sutgen wrobił Trumpa Proces karny 4 marcaAle sprawa Obecnie wstrzymane Kwestię immunitetu rozpatrują Wysokie Sądy.

Aby przyspieszyć postępowanie, zespół Smitha Sąd Najwyższy zapytał Sąd apelacyjny musi uwzględnić nietypowy wniosek o podjęcie sprawy, zanim będzie mógł ją rozpatrzyć. Ale w niepodpisanym postanowieniu Wysoki Trybunał w zeszłym miesiącu Postanowił nie podejmować się głównej sprawy przed terminem. Decyzja nie uniemożliwia stronie przegrywającej – Trumpowi lub Smithowi – zwrócenia się do Sądu Najwyższego o ponowne rozpatrzenie sprawy po wydaniu orzeczenia przez obwód DC.

Pytanie dotyczące jurysdykcji

A Przyjaciel Sądu W pozwie złożonym 29 grudnia liberalna grupa nadzorująca American Oversight argumentowała, że ​​Trump nie może zwrócić się do sądu apelacyjnego o ponowne rozpatrzenie postanowienia Sutkana. Panel nalegał, aby obwód DC odrzucił apelację i przekazał sprawę do sądu rejonowego do rozpatrzenia „bez dalszej zwłoki”.

Widok na gmach sądu im. E. Barretta Prettymana w Waszyngtonie, piątek, 11 października 2019 r.

Susan Walsh / AB


cytując jednomyślnie Wyrok Sądu Najwyższego z 1989 r Panel, napisany przez sędziego Antonina Scalię, stwierdził, że od postanowienia odmawiającego immunitetu w sprawie karnej można zaskarżyć immunitet „tylko na podstawie wyraźnej ustawowej lub konstytucyjnej gwarancji, że proces się nie odbędzie”. Wysoki Trybunał zidentyfikował tylko dwie konstytucyjne gwarancje chroniące przed przesłuchaniem, które spełniają ten standard, argumentował amerykański organ nadzorczy: klauzula podwójnego zagrożenia oraz klauzula przemówienia lub debaty, która chroni członków Kongresu przed przesłuchaniami na temat ich działań legislacyjnych.

„Pan Trump powołuje się na immunitet na mocy strukturalnych zasad konstytucji i dorozumianych negatywnych konsekwencji klauzuli impeachmentu. Żadne roszczenie nie opiera się na żadnej wyraźnej gwarancji tekstowej zapobiegającej dochodzeniu” – stwierdzili prawnicy grupy w swoim zgłoszeniu do Sądu Okręgowego w Waszyngtonie.

Powiedzieli, że Trump, jeśli zostanie skazany za którykolwiek z czterech postawionych mu zarzutów, może wrócić do obwodu DC i po skazaniu wystąpić z wnioskiem o immunitet prezydencki.

W zeszłym tygodniu w niepodpisanym postanowieniu sędziowie poinstruowali prawników obu stron, aby byli przygotowani do odpowiadania na „prezentacje przyjaciół sądu dotyczące wyjątkowych kwestii podnoszonych przez sąd” podczas wystąpień ustnych.

Nie jest jasne, jak szybko obwód DC wyda orzeczenie w sprawie immunitetu, chociaż szybko wyznaczono terminy składania wniosków i argumentów. Jeśli sąd apelacyjny wyda decyzję stwierdzającą, czy Trump podlega immunitetowi federalnemu, będzie można odwołać się od niej do Sądu Najwyższego.

Finn Gomez i Olivia Rinaldi wnieśli swój wkład w powstanie tego raportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *