Raport z pracy w sierpniu 2022 r.:

Zatrudnienia poza rolnictwem znacznie wzrosły w sierpniu przy skądinąd słabej gospodarce, podczas gdy stopa bezrobocia wzrosła wraz z ponownym dołączeniem do siły roboczej, jak podało w piątek Biuro Statystyki Pracy.

Gospodarka dodała 315 000 miejsc pracy w miesiącu, poniżej szacunków Dow Jones wynoszących 318 000. Bezrobocie wzrosło do 3,7%, o dwie dziesiąte powyżej oczekiwań wraz ze wzrostem wskaźnika aktywności zawodowej. Szersza miara bezrobocia, obejmująca pracowników zniechęconych i pracujących w niepełnym wymiarze godzin ze względów ekonomicznych, wzrosła z 6,7% do 7%.

Płace nadal rosły, choć nieco poniżej oczekiwań. Średnie zarobki godzinowe wzrosły o 0,3% w ciągu miesiąca i 5,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, w obu przypadkach o mniej niż 0,1 punktu procentowego.

Usługi profesjonalne i biznesowe odnotowały wzrost płac o 68 tys., następnie 48 tys., a sprzedaż detaliczna 44 tys. Wypoczynek i hotelarstwo, które były wiodącym sektorem odzyskiwania miejsc pracy w epoce pandemii, wzrosły o zaledwie 31 000 miesięcznie po średniej 90 000 w poprzednich siedmiu miesiącach 2022 r.

Produkcja wzrosła o 22 000, działalność finansowa wzrosła o 17 000, a handel ogółem o 15 000.

Wskaźniki zatrudnienia stanowią problem dla Rezerwy Federalnej, która stara się okiełznać inflację.

„To wyjątkowy okres, w którym wciąż mamy stosunkowo napięty rynek pracy, gdzie wciąż rośnie liczba miejsc pracy, ale firmy zaczynają ogłaszać zamrożenie zatrudnienia, a niektóre firmy ogłosiły zwolnienia” – powiedziała główna strateg inwestycyjny Liz Ann Saunders. U Charlesa Schwaba. „To może być recesja, jeśli nie widzisz takiej rzezi na rynku pracy, jaką obserwujesz w większości recesji”.

Te wzrosty płac i pensji pojawiły się w wyniku obaw o rosnącą inflację i spowolnienie gospodarcze, które w pierwszych dwóch kwartałach odnotowały ujemne dane o PKB, ogólnie postrzegane jako oznaka recesji.

W wyniku nierównowagi między podażą a popytem, ​​ogromnych stymulacji ze strony Fedu i Kongresu oraz wojny na Ukrainie inflacja działa w najszybszym tempie od ponad 40 lat.

Fed zmaga się z problemem inflacji za pomocą serii podwyżek stóp procentowych, które mają być kontynuowane w przyszłym roku do 2,25 punktu procentowego. W ostatnich dniach czołowe dane z banków centralnych ostrzegały, że nie mają zamiaru wycofywać się z zacieśniania polityki.

Kluczowym kanałem, przez który polityka banku centralnego ma oddziaływać, jest rynek pracy. Oprócz silnego zatrudnienia, wolne miejsca pracy przewyższają liczbę dostępnych pracowników o prawie 2 do 1, obniżając płace i tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego, która wysyła wyższe ceny nie tylko na gaz i artykuły spożywcze, ale także na koszty zakwaterowania i różne wydatki.

To najświeższe wiadomości. Sprawdź tutaj, aby uzyskać aktualizacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *