Sąd Najwyższy broni licealnego trenera piłki nożnej, który stracił pracę za modlitwę po meczu

Waszyngton – Sąd Najwyższy w poniedziałek orzekł na korzyść byłego trenera piłki nożnej z liceum w zachodnim Waszyngtonie. Stracił pracę po modlitwie 50 jardów po meczach.

Sąd rządził 6-3 Ideologicznie zasady swobody wykonywania i wolności słowa zawarte w Pierwszej Poprawce chronią osobę angażującą się w wyrażanie religii. Sędzia Neil Korsch, Kennedy przeciwko. Przedstawił swoją opinię większości w sprawie znanej jako Okręg Szkolny Bremerton.

„Najlepsze prawo konstytucyjne i nasze tradycje opowiadają się za wzajemnym szacunkiem i tolerancją, a nie cenzurą i uciskiem, są takie same dla poglądów religijnych i świeckich” – napisał Korsch.

Kontrowersje z udziałem Josepha Kennedy’ego, byłego asystenta trenera piłki nożnej w szkole średniej w Bremerton, stanęły na spotkaniu dotyczącym klauzuli założycielskiej Pierwszej Poprawki oraz sekcji dotyczących wolności słowa i wolnego fitness, podczas gdy prawnicy Kennedy’ego argumentowali, że kara okręgu szkolnego za jego wyrażanie religijne naruszyła jego konstytucja. Prawa. W międzyczasie okręg szkolny dowiedział się o modlitwach Kennedy’ego po meczu i ostrzegł, że jego działania mogą naruszać Konstytucję, która zabrania rządowi uznawania religii.

Bitwa sądowa, która obejmowała pomeczowe modlitwy Kennedy’ego w pomocy, przyniosła podsumowania przyjaciół z dworu, w tym byłych graczy NFL oraz graczy zawodowych i uniwersyteckich, którzy wylądowali po obu stronach debaty.

Pisząc w poniedziałek do mniejszości liberalnych, sędzia Sonia Sodomier powiedziała, że ​​konstytucja nie zezwala szkołom publicznym na akceptację postępowania Kennedy’ego, a opinia większości odrzuca „długotrwałe obawy” związane z aprobatą rządu dla religii.

„Redagowane przez władze strajki modlitewne w centrum naszej konstytucyjnej obrony wolności religijnej uczniów i ich rodziców, zawartej zarówno w klauzuli założycielskiej Pierwszej Poprawki, jak i klauzuli o swobodnym wykonywaniu”, napisali sędziowie Stephen Fryer i Sotomayor. Elena Kagan. „Sąd wskazuje teraz inną drogę, ale ponownie skupia się prawie wyłącznie na ochronie zasady swobody praktyk religijnych dla indywidualnych praktyk religijnych, jednocześnie wprowadzając wąską zmianę w zakazie klauzuli instytucjonalnej ustanawiającej religię przez państwo”.

Po swoim pierwszym meczu jako trener Bremerton Knights, Kennedy zaczął się po raz pierwszy modlić po grze w piłkę nożną w sierpniu 2008 roku. Jego modlitwa zaczęła się najpierw od trenera, krótko dziękując Bogu po końcowym gwizdku, a wkrótce po meczach zawodnicy zaczęli dołączać do Kennedy’ego, udział zmieniał się z tygodnia na tydzień. Przynajmniej jeden rodzic powiedział, że był „zmuszony do udziału” w obawie, że jego syn straci czas na zabawę.

Modlitwa trenera piłki nożnej
Joseph Kennedy, były asystent trenera piłki nożnej w Bremerton High School w Waszyngtonie, fotografował szkolne boisko 9 marca 2022 r.

Ted S. Warren / AB


Modlitwy również ewoluowały od krótkich, osobistych wyrazów wdzięczności do inspirujących przemówień z odniesieniami religijnymi.

Praktyka modlenia się Kennedy’ego na polu trwała siedem lat bez żadnych problemów. Dystrykt Szkolny w Bremerton dowiedział się o tym, co robił trener we wrześniu 2015 roku, kiedy trener drużyny przeciwnej powiedział dyrektorowi liceum, że Kennedy poprosił swoich zawodników, aby przyłączyli się do niego w modlitwie po meczu, i pomyślał, że to było „ bardzo dobrze”. Zezwól na taką operację.

Ale obserwacja wywołała lata walk między Kennedym a okręgiem szkolnym, kiedy trener przekonywał, że angażuje się w konstytucyjnie chronioną ekspresję religijną, a obrońcy okręgu szkolnego powiedzieli, że trener działał jako agent państwa jako szkoła publiczna. Pracownik naruszył wolność religijną studentów, którzy czuli się zmuszani do modlitwy.

Kennedy przestał angażować się w swoje modlitwy po meczu po tym, jak okręg powiedział mu, że jego przemówienia ze studentami powinny być świeckie i że jego przyszła działalność religijna powinna być oddzielona od wszelkich zajęć studenckich, ale wznowił trening w październiku 2015 roku.

Okręg szkolny zezwolił Kennedy’emu na urlop administracyjny za naruszenie jego poleceń, a dyrektor sportowy Bremerton zalecił, aby nie został zatrudniony w przyszłym sezonie, powołując się na jego nieprzestrzeganie polityki okręgu i monitorowanie sportowców uczniów po meczach.

Kennedy zrezygnował z ponownego ubiegania się o staż w Bremerton High School i pozwał okręg w sierpniu 2016 r. za naruszenie jego prawa do zmiany prawa.


Raporty CBS | Walka o prawo do nawrócenia Ameryki na chrześcijaństwo

27:36

9. Okręgowy Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych orzekł na korzyść okręgu szkolnego, a Kennedy po raz pierwszy złożył apelację do Sądu Najwyższego. W 2019 r. Sąd Najwyższy oddalił jego sprawę, mówiąc, że czterech konserwatywnych sędziów tego sądu oczekiwało rozważenia przez sąd batalii prawnej.

Po dalszym postępowaniu Kennedy ponownie przegrał w sądach niższej instancji. Po raz drugi zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozpatrzenie sprawy, aw styczniu sędziowie wyrazili na to zgodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *