Sąd Najwyższy: Finansowanie Biura Ochrony Finansów Konsumentów nie jest niezgodne z konstytucją

WASZYNGTON (AP) – Sąd Najwyższy Czwartkowy atak konserwatystów odrzucono jako podważający Biuro Ochrony Finansów Konsumentów.

Sędziowie orzekli stosunkiem głosów 7 do 2, że sposób finansowania CFPB nie narusza Konstytucji, uchylając decyzję sądu niższej instancji.

CFPB utworzono po kryzysie finansowym w 2008 r. w celu regulowania kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych i innych finansów konsumenckich. Pozew został złożony przez pożyczkodawców wypłaty, którzy kwestionowali zasadę Biura.

Sprawa CFPB jest jednym z kilku głównych wyzwań stojących przed federalnymi agencjami regulacyjnymi w okresie przed sądem, który od ponad dziesięciu lat był narażony na ograniczenia w ich działalności. Demokratyczny Senat Massachusetts. Republikanie i ich finansowi sponsorzy od dawna sprzeciwiają się CFPB, pomysłowi Elizabeth Warren.

W przeciwieństwie do większości agencji federalnych Biuro Konsumentów nie opiera się na corocznym procesie budżetowym w Kongresie. Zamiast tego jest finansowany bezpośrednio przez Rezerwę Federalną, a obecny roczny limit wynosi około 600 milionów dolarów.

Federalny sąd apelacyjny w Nowym Orleanie w nowym orzeczeniu stwierdził, że fundusz narusza konstytucyjną klauzulę dotyczącą środków, ponieważ w niewłaściwy sposób chroni CFPB przed nadzorem Kongresu.

Sędzia Clarence Thomas zauważył w swojej większości opinii, że początki Konstytucji były „mechanizmem finansowania agencji, który wygodnie wpasował się w procedurę przyznawania środków obowiązującą pierwszego Kongresu”.

Sędziowie Samuel Alito i Neil Gorsuch, koledzy Thomasa z konserwatywnego panelu sądu, nie wyrazili sprzeciwu. „Trybunał potwierdza nowy system ustawowy, który pozwala potężnemu Biuru Ochrony Finansów Konsumentów (CFPB) finansować swój własny program bez jakiejkolwiek kontroli lub nadzoru Kongresu” – napisał Alito.

Sprawa została rozstrzygnięta w pierwszym tygodniu rozprawy, siedem miesięcy temu. Unieważnienie decyzji, takich jak czwartkowe głosowanie 7-2, zwykle nie trwa długo, ale opinia Alito była dłuższa niż opinia większości, a dwóch sędziów, Elena Kagan i Kedanji Brown Jackson, napisało w większości odrębne opinie. .

Podczas gdy Amerykańska Izba Handlowa i niektóre inne interesy biznesowe wspierały pożyczkodawców, bankierzy hipoteczni i inne sektory regulowane przez CFPB ostrzegły sąd, aby unikał radykalnego orzeczenia, które mogłoby zakłócić rynki.

W 2020 roku sąd Kolejna sprawa CFPB została rozstrzygnięta, orzekł, że Kongres w niewłaściwy sposób izolował szefa biura przed usunięciem. Sędziowie mogli zastąpić dyrektora według uznania prezydenta, ale pozwolili biuru na dalsze funkcjonowanie.

___

Śledź relację AP z Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych https://apnews.com/hub/us-supreme-court.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *