Spór COP28 w sprawie zbycia paliw kopalnych po odmowie OPEC

  • Niektórzy członkowie sprzeciwiają się wycofywaniu paliw kopalnych
  • Arabia Saudyjska i Rosja skupiają się na emisjach, a nie na paliwie
  • Kraje najbardziej dotknięte zmianami klimatycznymi domagają się ich uwzględnienia

DUBAJ, 9 grudnia (Reuters) – Niektóre kraje sprzeciwiają się proponowanej deklaracji o wycofaniu paliw kopalnych zawartej w porozumieniu klimatycznym COP28, podważając wysiłki zmierzające do podjęcia zdecydowanego zobowiązania do zaprzestania po raz pierwszy od 30 lat rozmów klimatycznych ONZ. Olej i gaz.

Obserwatorzy rozmów stwierdzili, że Arabia Saudyjska i Rosja znalazły się wśród krajów, które nalegały, aby szczyt w Dubaju skupił się wyłącznie na ograniczeniu zanieczyszczenia klimatu, nie mówiąc już o emisji z paliw kopalnych.

Na początku tygodnia grupa producentów ropy naftowej OPEC wysłała list, w którym wzywa swoich członków i sojuszników do odrzucenia jakichkolwiek wzmianek o paliwach kopalnych na ostatnim szczycie. „Niepotrzebna i nieproporcjonalna presja na paliwa kopalne może osiągnąć punkt zwrotny w negocjacjach” – ostrzegano w piśmie.

W oświadczeniu dla Reuters Sekretarz Generalny OPEC Haitham Al Qais odmówił komentarza w sprawie listu, ale stwierdził, że OPEC chce skoncentrować szczyt na ograniczaniu emisji powodujących ocieplenie klimatu i trzymać się z daleka od kluczowych źródeł, takich jak ropa i gaz.

„Świat potrzebuje ogromnych inwestycji we wszelką energię, w tym w węglowodory” – powiedział. „Transformacja energetyki musi być sprawiedliwa, sprawiedliwa i włączająca”.

Sekretariat OPEC, ONZ To pierwszy przypadek interwencji tego rodzaju w negocjacjach klimatycznych.

„To sygnalizuje panikę” – powiedział Alton Meyer z zespołu doradców E3G.

Arabia Saudyjska jest głównym producentem OPEC i de facto liderem tej organizacji. Rosja jest członkiem grupy o nazwie OPEC+.

Nalegając, aby skupić się na emisjach, a nie na paliwach kopalnych, oba kraje opierają się na obietnicy drogiej technologii wychwytywania dwutlenku węgla, która według Panelu Nauk o Klimatze ONZ nie zmniejszy światowego zużycia paliw kopalnych.

Z drugiej strony co najmniej 80 krajów, w tym Stany Zjednoczone, Unia Europejska i wiele biednych krajów wrażliwych na zmianę klimatu, wzywa do porozumienia COP28, aby ostatecznie położyć kres wykorzystaniu paliw kopalnych.

Inne kraje, w tym Indie i Chiny, nie zgodziły się wyraźnie na ograniczenie zużycia paliw kopalnych podczas COP28, ale poparły powszechne wezwanie do zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.

Była prezydent Irlandii Mary Robinson, która stoi na czele grupy byłych światowych przywódców znanych jako Seniorzy, stwierdziła, że ​​list pokazał, że OPEC jest „zaniepokojony” przebiegiem negocjacji COP28.

„Rosja i Arabia Saudyjska stoją po złej stronie i zostaną mocno naciskane” – powiedział Robinson. „Musimy upewnić się, że punkt krytyczny jest właściwą drogą”.

W sobotnim programie pojawiły się także skargi dyplomatyczne.

Przedstawiciel Rosji powiedział w przemówieniu, że Moskwa bada, czy część z 300 miliardów dolarów rezerw złota zamrożonych przez Zachód po inwazji Rosji na Ukrainę mogłaby zostać wykorzystana do finansowania szkód klimatycznych dla niektórych krajów rozwijających się.

Tymczasem Chiny skarżyły się, że mówienie o udziale Tajwanu w rozmowach jest nie do przyjęcia. Przedstawiciel Palestyny ​​potępił wojnę Izraela w Gazie, twierdząc, że konflikt utrudnia skupienie się na wysiłkach związanych ze zmianą klimatu.

„stan krytyczny”

Ponieważ szczyt ma zakończyć się we wtorek, ministrowie rządów z prawie 200 krajów łączą siły na szczycie w Dubaju, aby zaradzić impasowi w zakresie paliw kopalnych.

Kraje wrażliwe klimatycznie twierdzą, że odrzucenie odniesienia do paliw kopalnych podczas COP28 może zagrozić całemu światu

„Nie można narażać dobrobytu i przyszłości wszystkich ludzi na Ziemi, w tym wszystkich obywateli krajów OPEC, na większe ryzyko niż paliwa kopalne” – stwierdziła w oświadczeniu ambasadorka klimatyczna Wysp Marshalla Tina Stege.

Wyspy Marshalla, które borykają się z powodziami wynikającymi ze wzrostu poziomu morza spowodowanego klimatem, stoją obecnie na czele bardzo ambitnej koalicji krajów opowiadających się za bardziej rygorystycznymi celami i politykami w zakresie redukcji emisji.

Aby osiągnąć globalny cel, jakim jest utrzymanie ocieplenia klimatu na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do temperatur przedindustrialnych, sojusz „naciska na stopniowe wycofywanie paliw kopalnych, które są przyczyną tego kryzysu” – powiedział. „1,5 nie podlega negocjacjom, oznacza koniec paliw kopalnych”.

Najnowsza wersja tekstu negocjacyjnego, opublikowana w piątek, pokazuje, że kraje nadal rozważają szereg opcji – od wyrażenia zgody na „wycofywanie paliw kopalnych zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą naukową” po wycofywanie „paliw kopalnych niezrównoważonych”. W ogóle nie wspomniano.

Jennifer Morgan, ambasadorka klimatu Niemiec, powiedziała, że ​​hrabstwa „przechodzą do krytycznego etapu negocjacji”.

„Nadszedł czas, aby pamiętać, że wszystkie narody są zagrożone” – powiedział. „Obawiam się, że nie wszyscy są twórczo zaangażowani”.

Zapytany o list OPEC dyrektor generalny COP28 Majid al-Suwaidi uniknął określenia „paliwa kopalne”, ale powiedział, że przywódca szczytu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, chce porozumienia, które naprowadzi świat na właściwą drogę do ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.

„Nasz prezydent COP… chce, aby decyzja była jak najbardziej ambitna i wierzymy, że ją wykonamy” – powiedział na konferencji prasowej.

Minister środowiska Samoa Cedric Shuster, przemawiając w imieniu Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich, wyraził obawę, że tegoroczne rozmowy ugrzęzną w sporach.

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tempem negocjacji, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość czasu, jaki nam pozostał w Dubaju” – powiedział podczas sobotniego szczytu z głównej sceny.

„Cel w zakresie odnawialnych źródeł energii nie może zastępować zdecydowanego zaangażowania w wycofywanie paliw kopalnych i zaprzestanie ich dotacji” – stwierdził. „COP28 powinna zapewnić jedno i drugie”.

Azerbejdżan ma być gospodarzem przyszłorocznego szczytu klimatycznego COP29 po zdobyciu poparcia innych krajów Europy Wschodniej, co zapobiegnie impasowi geopolitycznemu na następnym światowym spotkaniu poświęconym walce ze zmianami klimatycznymi.

Aby uzyskać szczegółowe codzienne relacje z COP28 dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej, zapisz się do biuletynu Reuters Sustainable Switch tutaj.

Doniesienia: Kate Abnett, Valerie Volcovici, Yousef Saba, David Stanway, Simon Jessop, Elizabeth Piper i William James; Redakcja: Katie Daigle, William Mallard i David Evans

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.

Zdobądź prawa licencyjneOtwiera nową kartę

Kate Abnett omawia w Brukseli politykę klimatyczną i energetyczną UE, relacjonując zieloną transformację Europy oraz wpływ zmian klimatycznych na ludzi i ekosystemy w całej UE. Inne obszary zainteresowania obejmują międzynarodową dyplomację klimatyczną. Przed dołączeniem do Reuters Kate zajmowała się rynkami emisji i energii dla Argus Media w Londynie. Należy do zespołu pracującego nad raportem na temat kryzysu energetycznego w Europie, który w 2022 r. zdobył dwie nagrody dziennikarskie Reutersa.

Valerie Wolkovici zajmuje się amerykańską polityką klimatyczną i energetyczną z Waszyngtonu. Koncentruje się na przepisach klimatycznych i środowiskowych w agencjach federalnych i Kongresie oraz na tym, jak zmienia się transformacja energetyczna w Stanach Zjednoczonych. Inne tematy obejmują jego wielokrotnie nagradzane artykuły na temat zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i globalnej dyplomacji klimatycznej, a także tajników negocjacji klimatycznych ONZ.

Youssef zajmuje się energią na Bliskim Wschodzie z Dubaju, uważnie obserwując przedsiębiorstwa naftowe ze stanu Zatoki Perskiej, ich rolę w ambitnych planach transformacji regionu i przejściu na zieloną energię. Wcześniej relacjonował wiadomości finansowe i gospodarcze z Zatoki Perskiej, koncentrując się na tamtejszych wschodzących rynkach kapitałowych. Dołączył do agencji Reuters w Kairze w 2018 r., gdzie zajmował się Egiptem i Sudanem, w tym jego wzrostem. Wcześniej był stażystą w lokalnej gazecie w Kairze i Politico w DC podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku. Kontakt: +971562166204

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *