Sprawa Twittera przeciwko Elonowi Muskowi: pięć kluczowych punktów

Pozew złożony w sądzie kancelarii stanu Delaware jest w toku Całkowite odrzucenie skarg przez Twitter Pan. Kulminacją było to, że prawnik Muska powiedział firmie w piątek, że wyłamuje się z umowy, którą zawarł z zespołem Twittera 74 dni temu. Prawnicy Twittera powiedzieli, że Jak Musk, dyrektor generalny, wysuwał własne oskarżenia?

Tesla Inc.,

D.S.L.A 3,21%

Przed i po podpisaniu umowy 25 kwietnia.

Poniżej znajduje się podsumowanie niektórych kluczowych punktów sprawy prawników Twittera.

Odpowiadając na prośby o komentarz we wtorek, Mr. Musk i jego zespół prawników nie odpowiedzieli. W piątkowym liście jego adwokat napisał, że Twitter „naruszył wiele postanowień” umowy i wydawał się składać „fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia” podczas zawierania umowy.

Twitter mówi, że Elon Musk nie traktuje poważnie poufnej umowy


Zdjęcie:

Angela Weiss/Agence France-Presse/Getty Images

Kto mówi prawdę o fałszywych kontach?

Pan. – powiedział Piżmo. W oświadczeniu ogłaszającym fuzję stwierdzono, że priorytetem jest „pokonywanie botów spamowych i uwierzytelnianie wszystkich ludzi”.

Kwestia ta stała się teraz głównym powodem, dla którego podał, że próbował odejść od umowy. Pan. Musk wyraził podejrzenie, że mniej niż 5% długoterminowych, zarabiających codziennie aktywnych użytkowników Twittera to spam lub fałszywe konta. Jego prawnik napisał w piątek w liście: „Mr. Musk ma powody, by sądzić, że faktyczna liczba fałszywych lub spamowych kont na platformie Twittera jest znacznie wyższa niż mniej niż 5% liczba, którą Twitter reprezentował w swoich zgłoszeniach do SEC.

Pan. Pozew na Twitterze mówi, że Musk złożył swoją ofertę.

Musk oskarżył Twittera o „luźne” metody liczenia spamu lub fałszywych kont od początku tego niezwykłego procesu komunikacji po podpisaniu. Świadomy, że jego działania mogą zaszkodzić Twitterowi i jego akcjonariuszom, siać spustoszenie w cenach akcji Twittera i mogą mieć poważne konsekwencje dla transakcji, Musk publicznie i poprzez listy prawników oskarżył inwestorów, że Twitter wprowadził w błąd swoich inwestorów. klienci. Ale Musk był mniej zainteresowany zrozumieniem procesu Twittera oceny kont spamowych, które firma ujawniła.

Pan. Chociaż „pochyla się do tyłu”, aby odpowiedzieć na żądania Muska, Twitter mówi, że „uciekał się do fałszywych twierdzeń, że to nie istnieje”. W piśmie z dnia 20 czerwca skarga stwierdza:

Twitter zauważył, że Musk, który konsekwentnie oskarżał Twittera o błędne przedstawianie jego spamu lub fałszywych ocen kont, nie przedstawił żadnych faktów na poparcie zarzutów. Ponadto Twitter zauważył, że „coraz nieistotne, nieuzasadnione i przytłaczające żądania informacji” pozwanych nie miały na celu sfinalizowania fuzji, ale wydawały się robić coś przeciwnego: próbować uniknąć fuzji.

Kto powiedział o decyzjach pracowniczych?

W liście z piątku pan Adwokat Muska powiedział, że Twitter „nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, aby uzyskać zgodę pracodawcy, odchodząc od obowiązku prowadzenia działalności w zwykłym trybie i „zasadniczo chronić swoje istniejące elementy materialne”. który został wdrożony w maju. Dwa kluczowe wyjścia z kadry kierowniczejA także koniec Twittera w zeszłym tygodniu 30% miejsce w zespole pozyskiwania talentów.

Sprawa Twittera obala te twierdzenia na kilku frontach. Mówi się, że pan Musk nie ma prawa rewidować takich decyzji:

Twitter specjalnie wynegocjował prawo do zwolnienia pracowników, w tym kadry kierowniczej, bez uprzedniego uzyskania zgody Muska. Musk zauważył kilka działań, na które teraz narzeka po raz pierwszy na początku maja. Nie sprzeciwił się zawiadomieniu o jego rzekomym zwolnieniu w dniu 8 lipca, uzasadniając brak nieprawidłowości.

Pozew argumentuje również, że decyzje podjęte przez Twitter były „zgodne z własnymi priorytetami Muska”, powołując się na rozmowy, które odbył z dyrektorem naczelnym Twittera Barakiem Agarwalem i dyrektorem finansowym Nedem Segalem:

Kilka dni po podpisaniu, 28 kwietnia 2022 r., Musk napisał do prezesa zarządu Twittera. Na spotkaniu z kierownictwem Twittera 6 maja 2022 r. Musk powtórzył, że liczba pracowników firmy jest wysoka i zachęcił kierownictwo do rozważenia sposobów obniżenia kosztów. Musk powtarzał te wątki w rozmowach z Aggarwalem i Segalem przez cały maj i czerwiec. 16 czerwca Musk odbył wirtualne spotkanie z pracownikami Twittera. Zapytany, co sądzi o zwolnieniach na Twitterze, Musk odpowiedział: „Wydatki przewyższają dochody, więc musi istnieć pewna racjonalizacja interwencji i wydatków”. W swojej ostatniej rozmowie z Segalem przed zamknięciem Musk wyraził swoje obawy dotyczące kosztów Twittera i zapytał, dlaczego Twitter nie rozważa bardziej agresywnego cięcia kosztów.

Witam, tu Twitter. Czy jest ktoś?

W swoim zgłoszeniu Twitter powiedział, że Mr. Opisuje frustrację związaną z brakiem jasnej komunikacji ze strony Muska.

W zgłoszeniu firmy mediów społecznościowych skontaktował się z byłym Bobem Swanem wkrótce po podpisaniu umowy.

Intel Korporacja

Prezes powiedział, że reprezentował Muska. Twitter Późno 20 czerwca p. Powiedział, że był w kontakcie z Swan, aby zorganizować program retencji, aby zapobiec skokowi kluczowemu personelowi ze statku w okresie przejściowym.

Ale w przypadku Twittera, panie Mówi, że nie było odpowiedzi ze strony Muska:

23 czerwca 2022 r. obawy Twittera pogłębiły się, gdy Musk wysłał wiadomość tekstową do kierownictwa Twittera, mówiąc, że poprosił Swanna, aby „wycofał się z działań kontraktowych, ponieważ nie nadajemy na tych samych falach”.

Pan. Twitter powiedział, że próbuje dowiedzieć się, kto zastąpiłby Swanna:

W następnych dniach Twitter wielokrotne prośby o skontaktowanie się z zastępcą Swanna pozostawały bez odpowiedzi.

Wreszcie pan Musk odpowiedział dyrektorowi finansowemu Twittera, pozew mówi:

Musk powiedział Segalowi, że 30 czerwca 2022 r. zastępczy członek zarządu (i długoletni powiernik Muska) Antonio Gracias przejmie przedsięwzięcie finansowe kierowane przez Swana. Ale Gracias nigdy się nie pojawił.

Prezes firmy inwestycyjnej Valor Equity Partners i były członek zarządu Tesli, pan. Swann i pan Gracias nie odpowiedział na prośby o komentarz pod koniec wtorku.

O Twitterze Panie Tweety Muska

Pan. Musk w umowie o połączeniu zgodził się nie dyskredytować Twittera ani jego przedstawicieli. W przypadku Twittera, panie Twitter mówi, że Musk złamał inne obietnice, które złożył Twitterowi.

Aby to udowodnić, Twitter przytoczył kilka tweetów od dyrektora generalnego Tesli jako dowód zawarcia umowy. Wśród nich: Pan Musk powiedział w tweecie, że umowa „Tymczasowo zawieszone”.

Musk nie ma podstaw do twierdzenia, że ​​transakcja jest „wstrzymana” w oparciu o tę długą ekspozycję. Doradca kontraktowy Twittera nazwał radcę kontraktowego Muska. Dwie godziny po opublikowaniu „zatrzymanego” tweeta Musk napisał później, że nadal jest „zaangażowany” w transakcję.

13 maja 2022 r., przed spotkaniem due diligence zaplanowanym na omówienie danych dostarczonych przez Twittera, Musk napisał na Twitterze „transakcję na Twitterze” bez powiadomienia firmy. [is] Tymczasowo zawieszone”, dopóki firma nie pokaże mu dowodu, że według jego szacunków mniej niż 5% kont na Twitterze to spam lub fałszywe.

Pan. Twitter powiedział, że Musk nie potraktował poważnie umowy o zachowaniu poufności. Cytując tweeta z 14 maja.

Następnego dnia publicznie pochwalił się, że naruszył obowiązek zachowania poufności

Pan. Musk wezwał amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Aby poznać Twittera:

W kolejnym naruszeniu jego przymierzy o nieuznawaniu pogardy i staraniach, Musk zachęcał SEC do zbadania dokładności ujawnień na Twitterze.

Pieniądze są ważne

Sytuacja finansowa pana Muska i proponowana umowa pogorszyły się od czasu pana Muska Zaczął kupować akcje Twittera W styczniu w jego ofercie przejęcia.

Pan. Akcje Tesli, która posiada większość fortuny Muska, gwałtownie spadły z rekordowego poziomu, jaki osiągnął w listopadzie, a perspektywy Twittera i innych firm zajmujących się mediami społecznościowymi, które opierają się na reklamie cyfrowej, pociemniały.

Pan. Musk początkowo planował sfinansować przejęcie kwotą 12,5 miliarda dolarów, wspartą posiadanymi przez niego akcjami Tesli o wartości ponad 62,5 miliarda dolarów. Później przerobił plan finansowania, aby wyeliminować pożyczkę, zamiast tego zobowiązując się do większego finansowania kapitałowego.

Musk jest osobiście odpowiedzialny za 33,5 miliarda dolarów z około 44 miliardów dolarów potrzebnych do sfinalizowania transakcji.

Najbogatszy na świecie pan Musk powiedział Nie obchodzi go „w ogóle” ekonomia Kupowanie Twittera.

Sprawa Twittera, panie Musk przekonuje, że jego próba odstąpienia od umowy w rzeczywistości wynika ze zmieniającego się klimatu gospodarczego:

Zamiast ponosić koszty załamania na rynku, Musk chce przekazać go akcjonariuszom Twittera, czego wymaga umowa o połączeniu. Na początku tego roku, zgodnie z taktyką Muska wobec Twittera i jego akcjonariuszy, zaczął gromadzić nieujawnione ilości akcji w spółce i kontynuował swoją pozycję bez wymaganego zawiadomienia. Śledzi jego pogardę dla firmy, której ochrony, jak można by się spodziewać, Musk jako jej zarządca. Od czasu podpisania umowy o fuzji Musk wielokrotnie dyskredytował Twittera i transakcję, stwarzając ryzyko biznesowe dla Twittera i presję na obniżenie kursu jego akcji.

Napisz do Meghan Bobrowsky w [email protected]

Copyright ©2022 Dow Jones & Company, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *