Wzrost liczby miejsc pracy w USA przyspiesza pomimo podwyżek stóp procentowych

  • Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w kwietniu o 253 tys
  • Stopa bezrobocia spada z 3,5% do 3,4%
  • Średnie zarobki godzinowe wzrosły o 0,5%; Wzrost o 4,4% rocznie

WASHINGTON, 5 maja (Reuters) – Wzrost liczby miejsc pracy w USA przyspieszył w kwietniu, podczas gdy wzrost płac solidnie wzrósł, co wskazuje na utrzymującą się siłę rynku pracy, która może utrzymać stopy procentowe na wyższym poziomie przez dłuższy czas, ponieważ Rezerwa Federalna walczy z inflacją.

Uważnie obserwowany raport o zatrudnieniu z Departamentu Pracy w piątek pokazał również, że stopa bezrobocia spadła do najniższego od 53 lat poziomu 3,4%. Choć dane za luty i marzec zostały nieco zrewidowane, rynek pracy tylko nieznacznie spowalnia. Sugeruje to, że gospodarka była jak dotąd dotknięta ostrymi warunkami kredytowymi, a karne podwyżki stóp procentowych przez bank centralny zwiększały ryzyko recesji.

„Stopy procentowe muszą zostać podniesione” – powiedział Sean Snaith, dyrektor Instytutu Prognoz Ekonomicznych na Uniwersytecie Centralnej Florydy. „Tego rodzaju siła na rynku pracy bardzo utrudnia bankowi centralnemu redukcję inflacji”.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w zeszłym miesiącu o 253 000 miejsc pracy, ale w lutym i marcu gospodarka stworzyła o 149 000 mniej miejsc pracy niż wcześniej informowano. Wzrost liczby miejsc pracy wynosił średnio 290 000 miejsc pracy miesięcznie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ekonomiści ankietowani przez Reutera prognozowali płace na poziomie 180 tys.

Grafika Reuters Grafika Reuters

Gospodarka musi tworzyć co miesiąc 70-100 tys. miejsc pracy, aby nadążyć za wzrostem liczby ludności w wieku produkcyjnym. Udział branż prywatnych dodających miejsca pracy wzrósł z 57% do 57,4%.

Większy niż oczekiwano wzrost płac może sygnalizować pewne wiosenne ożywienie w gospodarce po spowolnieniu aktywności w lutym i marcu.

Dane z tego tygodnia pokazały, że produkcja była najniższa od trzech lat, a wzrost sektora usług nieznacznie przyspieszył. Sprzedaż pojazdów silnikowych również przyspieszyła w zeszłym miesiącu.

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podniosła w środę swoją referencyjną stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału 5,00-5,25%, sygnalizując, że może wstrzymać kampanię zacieśniania polityki pieniężnej w najszybszym tempie od lat 80. Bank centralny podniósł główną stopę procentową o 500 punktów bazowych od marca 2022 r.

Usługi profesjonalne i biznesowe dodały 43 000 miejsc pracy, przy czym sektor usług odpowiada za większość kwietniowego wzrostu zatrudnienia. Jednak tymczasowe zatrudnienie w usługach pomocy, uważane za prekursor przyszłego zatrudnienia, spadło zaledwie o 23 000 stanowisk i spadło o 174 000 w stosunku do szczytu w marcu 2022 r.

40 000 podwyżek płac w służbie zdrowia. Zatrudnienie w sektorze wypoczynku i hotelarstwa wzrosło o 31 000 miejsc pracy, głównie w restauracjach i barach. Zatrudnianie zwolniło w sektorze, który był głównym motorem wzrostu zatrudnienia.

Zatrudnienie w branży jest o 402 000 miejsc pracy niższe niż przed pandemią.

Płace w operacjach finansowych wzrosły o 23 000, podobnie jak kategoria stanowisk rządowych. Zatrudnienie w sektorze rządowym jest o 301 000 stanowisk niższe niż przed pandemią. Płace w przemyśle, sprzedaży detalicznej i budownictwie odbiły po spadku w marcu.

Grafika Reuters Grafika Reuters

Raport wylał zimną wodę na oczekiwania rynków finansowych, że bank centralny zacznie w tym roku obniżać stopy procentowe. Kwietniowe dane o cenach konsumenckich dostarczą dalszych wskazówek co do krótkookresowej ścieżki polityki pieniężnej w najbliższą środę.

Akcje rosły na Wall Street. Dolar osłabił się w stosunku do koszyka walut. Ceny amerykańskich obligacji skarbowych spadły.

Stałe podwyżki płac

Niektórzy ekonomiści twierdzą, że gromadzenie pracowników przez firmy po trudnościach ze znalezieniem pracowników po pandemii COVID-19 przyczynia się do silnego wzrostu zatrudnienia, który ma trwać co najmniej do czwartego kwartału.

Średnie zarobki godzinowe wzrosły w zeszłym miesiącu o 0,5% po wzroście o 0,3% w marcu. Płace wzrosły w kwietniu o 4,4% w ujęciu rocznym, po wzroście o 4,3% w marcu, zgodnie z innymi wskaźnikami, takimi jak wskaźnik kosztów zatrudnienia i wskaźnik płac Atlanta Fed. Wzrost płac był zbyt silny, aby sprostać 2% celowi inflacyjnemu banku centralnego.

Podczas gdy tydzień pracy pozostał niezmieniony i wyniósł 34,4 godziny, łączna liczba przepracowanych godzin wzrosła o 0,2%. Spowodowało to wzrost płac o 0,7%.

Produkcja biznesowa wzrosła na początku drugiego kwartału, a wzrost liczby godzin pracy prowadzi do ożywienia produktywności, która osiągnęła szczyt w 2021 r. po pandemii COVID-19, ale spadała rok do roku. To pięć prostych kwartałów, najdłuższy taki odcinek, odkąd rząd zaczął śledzić serię w 1948 roku.

„Perspektywy wzrostu produktywności w drugim kwartale są dobre” – powiedział Brian Bethune, profesor ekonomii w Boston College. „To ograniczy jednostkowe koszty pracy, a wszystkie inne koszty powinny mieć pierwszy od wielu lat bezwzględny spadek. Perspektywy stopniowej inflacji w drugim i trzecim kwartale są nadal dobre”.

Grafika Reutera

Zachęcające są dane z ankiety gospodarstw domowych, w której obliczono stopę bezrobocia. Wzrosła praca domowa, podczas gdy siła robocza nieco spadła. Obniżyło to również stopę bezrobocia do 3,4%, osiągając najniższy poziom od 1969 r., w porównaniu z 3,5% w marcu. Stopa bezrobocia wśród czarnoskórych osiągnęła nowy rekord i wyniosła 4,7%.

Wskaźnik aktywności zawodowej, czyli odsetek Amerykanów w wieku produkcyjnym lub poszukujących pracy, pozostał na niezmienionym poziomie 62,6%. Ale odsetek osób w wieku od 25 do 54 lat wzrósł do najwyższego poziomu od 15 lat, wynoszącego 83,3%.

Grafika Reuters Grafika Reuters

Wskaźnik zatrudnienia w wieku produkcyjnym do liczby ludności, będący miarą zdolności gospodarki do generowania zatrudnienia, wzrósł do 80,8%, najwyższego poziomu od maja 2001 r.

„Ożywienie na rynku pracy trwa dłużej, niż oczekiwał Fed” – powiedziała Lydia Bousseur, starszy ekonomista w EY-Parthenon w Nowym Jorku. „Jest zbyt wcześnie, aby oceniać prawdopodobieństwo dodatkowej podwyżki stóp procentowych banku centralnego w połowie czerwca, ale ten ostatni raport o zatrudnieniu może popchnąć bank centralny, który jest nadmiernie zorientowany na dane, w kierunku dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, co naszym zdaniem jest błędem”.

Raport Lucii Muticani; Montaż przez Andreę Ricci

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *